PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Mexicaanse griep: kennis en angsten bij de Vlamingen vóór de start van de vaccinatiecampagne
Author(s): HUYGHE T, BUNTINX F, DEGRYSE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 7   Date: 2011   
Pages: 331-336
DOI: 10.2143/TVG.67.07.2000940

Abstract :
Er is heel wat hetze geweest over de Mexicaanse griep en vooral over de vraag of men zich al dan niet zou laten vaccineren, over de kennis erover, de angst ervoor en de “locus of control” (LOC). Naast het verzamelen van lineaire gegevens was de voornaamste doelstelling te bepalen of angst, kennis en LOC invloed hadden op elkaar of op de vaccinatieplanning.
In het najaar van 2009 werd een vragenlijst verspreid via de Vlaamse huisartsen. 710 vragenlijsten werden ingevuld. Slechts 10 patiënten haalden de maximumscore voor kennisvragen; twee derde haalde meer dan de helft. De vragen over het virus, de transmissiewijze en de beschermingsmaatregelen werden goed beantwoord, die over antivirale middelen niet. Ruim een derde werd in 2009 gevaccineerd tegen de seizoensgriep en 63% was dat in 2010 van plan voor de Mexicaanse griep. Dit was significant geassocieerd (p < 0,001) met de toenemende leeftijd, de vorige seizoensgriepvaccinatie, het idee dat veralgemeende vaccinatie nodig was en een overwegend externe LOC. Bijna een derde was bang voor de Mexicaanse griep, met als belangrijkste reden de mogelijkheid dat een naaste erdoor zou sterven. De angst ervoor was significant (p < 0,005) verbonden met het geslacht (vooral vrouwen) en een eerder externe LOC.
Over de kenmerken van het virus en de mogelijke beschermingsmaatregelen werd een uitgebreide mediacampagne gevoerd met – volgens de bevindingen van dit onderzoek – een gunstig resultaat. Bij toekomstige epidemieën kan naast kennisvermeerdering nog verdere angstreductie beoogd worden, mogelijk door in te spelen op verschillen in de LOC.

Mexican flu: knowledge and fear in the Flemish population before the start of the vaccination campaign
In June 2009, swine flu officially became a pandemic. Despite massive media attention no information is yet available about the knowledge, the fears and the vaccination plans of the population.
Therefore a questionnaire, extended with locus of control (LOC) was distributed in Flanders to general practitioners in the fall of 2009.
710 copies were collected. Women were slightly over-represented. Only ten patients correctly answered all the questions, but still, over 66% could be used. Over one third was vaccinated for seasonal flu last year, but this year, nearly twice as many intended to get a vaccine for swine flu. This plan was significantly associated (p < 0,001) with age, last year’s seasonal vaccination, the idea that everyone should get a vaccine and a rather external LOC. Thirty percent was afraid for swine flu, mainly due to the possibility that a relative would die. Fear was significantly associated with gender (female, p < 0,005) and a rather external LOC (p < 0,001).
As women were overrepresented, the fear may be overestimated. Good scores were mainly obtained from questions regarding the knowledge of the virus, the transmission and the protection, contrasting with feeble results concerning antiviral drugs. The first topics were discussed at length in a government campaign. The association between knowledge and fear or planning a vaccination was not significant; but they were significantly correlated with a rather external locus of control. The latter may form an additional issue for future campaigns in pending pandemics, which, apart from informing people, could also attempt to reduce further public fear.

download article
3.93.75.242.