PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Diagnostische en therapeutische aanpak van milde cognitieve stoornissen (“mild cognitive impairment”) bij ouderen
Author(s): LUYCKX K, VANDENBULCKE M, VANDENBERGHE R, BOONEN S, TOURNOY J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 1   Date: 2011   
Pages: 36-43
DOI: 10.2143/TVG.67.01.2000889

Abstract :
Milde cognitieve stoornissen zijn een graad van cognitieve achteruitgang tussen normale veroudering en beginnende dementie in (onder andere de ziekte van Alzheimer). De term “mild cognitive impairment” wordt veel gebruikt, maar er bestaan geen uniform aanvaarde criteria en het ziektebeeld is heterogeen. De diagnose wordt gesteld op basis van klinische bevindingen, neuropsychologische testen en neurologische beeldvorming. Er is voorlopig geen medicamenteuze therapie mogelijk, wel levensstijladviezen (zoals fysieke oefeningen en engagement in sociale activiteiten die preventief zouden werken) en behandeling van niet-cognitieve symptomen. Informatie en ondersteuning van patiënten en familieleden is aangewezen. De nieuwere therapieën die in studie zijn voor de ziekte van Alzheimer zullen wellicht ook werkzaam blijken voor specifieke subtypen.

Mild cognitive impairment
Mild cognitive impairment (MCI) is an earlier foretoken of cognitive decline than very early dementia (among which Alzheimer’s Disease). There are no internationally accepted diagnostic criteria. The diagnosis is based on clinical evaluation, neuropsychological examination, laboratory investigations, biomarkers and neurological imaging. MCI is heterogeneous.
Actually therapeutical medical options do not exist, and management focuses on lifestyle strategies such as physical exercises and social activities, prevention strategies and treatment of non-cognitive symptoms. Education and support remain essential for both patients and relatives. New therapies which are currently being developed for Alzheimer’s Disease, may possibly also be effective for MCI.

download article
18.207.240.230.