PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De bijdrage van huisartsgeneeskunde in de geestelijke gezondheidszorg
Author(s): DE LEPELEIRE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 7   Date: 2010   
Pages: 317-321
DOI: 10.2143/TVG.66.07.2000724

Abstract :
Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. De toename van patiënten met chronische, psychiatrische aandoeningen, zowel bij jongeren als ouderen, vraagt om een vernieuwde visie op de organisatie van deze zorg.
Op basis van gegevens uit de literatuur wordt aangegeven dat huisartsen een belangrijke rol spelen in de geestelijke gezondheidszorg. Epidemiologische kaders die fundamenteel zijn in het gesprek rond taak- en functieverdeling in de geestelijke gezondheidszorg worden toegelicht. Tot slot wordt inhoudelijk nagegaan, op basis van de Europese definitie van huisartsgeneeskunde, welke bijdrage huisartsen in de zorg kunnen leveren. Dit wordt geïllustreerd door klinische voorbeelden rond dementie, depressie en psychose.

The contribution of general practitioners to mental health care
Our society faces major challenges. The increase of patients with chronic, psychiatric disorders, both young and elderly people, prompts a renewed vision for the organization of psychiatric care.
Based on data from the literature, this paper will indicate that general practitioners (GP) play an important role in mental health care. Epidemiological frameworks are detailed which remain fundamental in the discussion on tasks and functions in mental health care organization. Finally, based on the European definition of General Practice, the contribution of GPs in mental health care will be explained and illustrated by means of clinical examples of dementia, depression and psychosis.

download article
34.226.244.70.