PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De rol van de apotheker in het rust- en verzorgingstehuis (RVT)
Author(s): VERRUE C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 7   Date: 2010   
Pages: 315-316
DOI: 10.2143/TVG.66.07.2000723

Abstract :
De huidige rol van de apotheker in het rust- en verzorgingstehuis (RVT) blijft vaak beperkt tot het strikte minimum, namelijk de toelevering van geneesmiddelen. Ervaringen in het buitenland – o.a. Verenigde Staten, Australië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Nederland – vormen echter het bewijs dat de apotheker veel meer kan bijdragen aan de optimalisatie van het geneesmiddelengebruik in deze setting. Ook in België werden enkele pilootprojecten uitgewerkt. Daaruit kwam naar voren dat de apotheker mee kan instaan voor een goede geneesmiddelentoediening door bijscholing van de verpleegkundigen en dat hij of zij kan bijdragen aan de optimalisatie van de farmacotherapie. Hoe de rol van de apotheker in het RVT zal evolueren, blijft een vraag. Verschillende pistes liggen open en dienen verder onderzocht te worden. Wel is zeker dat de apotheker uit zijn winkeliersimago zal moeten treden en als geneesmiddelenexpert actiever moet betrokken worden bij het geneesmiddelenbeleid in het RVT.

The role of pharmacists in nursing homes
Actually, the role of pharmacists in nursing homes is often limited to the mere delivery of drugs. In some countries however (e.g. United States, Australia, United Kingdom, Sweden, The Netherlands), a more extensive involvement of pharmacists in nursing homes has revealed to optimize medication use.
In Belgium, a few pilot studies have indicated a potential role for pharmacists by (1) avoiding medication administration errors through education of the nursing staff, and (2) the optimization of pharmacotherapy.
It remains unclear how the role of the pharmacists in the nursing home setting will evolve in the near future. Several options can be taken into consideration and need further investigation. Still it remains clear that pharmacists need to alter their salesman image and must be involved more actively in the medication management of nursing homes.

download article
3.81.29.254.