PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Bètalactamantibiotica bij “community-acquired” pneumonie: nog steeds de beste keuze?
Author(s): VAN GASSE N, JEURISSEN A, VAN SCHAEREN J, URSI JP, STAPPAERTS I, VERHAEGEN J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 4   Date: 2010   
Pages: 194-197
DOI: 10.2143/TVG.66.04.2000707

Abstract :
“Community-acquired” pneumonie (CAP) is een veelvoorkomende infectieziekte die gepaard gaat met significante mortaliteit en morbiditeit. Door de Belgian Infectious Disease Advisory Board werden behandelrichtlijnen voor CAP uitgevaardigd waarin bètalactamantibiotica de hoeksteen vormen. Het gebruik van moxifloxacine bij CAP is gereserveerd voor specifieke gevallen.
De ziektegeschiedenis van een patiënt met CAP II die in eerste instantie behandeld werd met moxifloxacine, maar die hiermee geen beterschap vertoonde, wordt beschreven. De gekweekte Streptococcus pneumoniae bleek resistent te zijn tegen fluorochinolonen. Vervolgens werd de patiënt behandeld met een bètalactamantibioticum, waarmee hij snel genas. Aan de hand van deze ziektegeschiedenis wordt nogmaals het belang van een juiste initiële antibioticumkeuze bij de behandeling van CAP besproken.

Beta-lactam antibiotics in community-acquired pneumonia: still the best choice?
Community-acquired pneumonia (CAP) is a frequently occurring infectious disease, accompanied by a significant mortality and morbidity. The Belgian Infectious Disease Advisory Board has issued treatment guidelines for CAP in which beta-lactam antibiotics form the keystone. The use of moxifloxacin should be reserved for specific cases only.
The disease course of a patient with CAP II, who was initially treated with moxifloxacin but remained without any clinical improvement, is described. The cultured Streptococcus pneumoniae turned out to be resistant to fluoroquinolones. The patient was subsequently treated with a beta-lactam antibiotic and made a quick recovery.
With this case, the importance of an appropriate empirical antibiotic treatment of CAP is once again emphasized.

download article
34.204.171.108.