PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Resultaten na 60 levende-donorniertransplantaties in UZ Leuven
Author(s): BOECXSTAENS V, DE ROEY J, COOSEMANS W, MONBALIU D, VANDERSCHUEREN S, CLAES K, BAMMENS B, EVENEPOEL P, KUYPERS D, MAES B, DE BAERE C, LOMBAERTS R, VANRENTERGHEM Y, PIRENNE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 4   Date: 2010   
Pages: 167-172
DOI: 10.2143/TVG.66.04.2000703

Abstract :
Het aantal levende-donorniertransplantaties is wereldwijd in frequentie toegenomen om te trachten het tekort aan geschikte donoren op te vangen. In België blijft het aandeel van levende-donorniertransplantaties in vergelijking met andere landen laag. Dit is wellicht een rechtstreeks gevolg van het relatief hoge aantal nieren afkomstig van de klassieke (overleden) orgaandonoren (~25 donoren/miljoen inwoners) in vergelijking tot andere landen. Desalniettemin heeft de toenemende wachttijd op de klassieke wachtlijst voor nieren van overleden donoren naast de superieure resultaten na levende donatie ten nadele van overleden donorniertransplantatie geleid tot een herwaardering van deze strategie.
In ons centrum werd een programma voor levende-donorniertransplantatie gestart in 1997. Sindsdien werd een 60-tal dergelijke ingrepen uitgevoerd. In dit artikel worden de resultaten voorgesteld.

Living donor kidney transplantation: results of 60 cases in the U.Z. Leuven (Belgium)
In an endeavor to compensate the shortage of suitable donors, the number of living donor kidney transplants has increased worldwide. In Belgium, the percentage of living donor kidney transplants compared to other countries remains low. This is probably due to the relatively high number of kidneys obtained via traditional (deceased) organ donors (~ 25 donors/ million inhabitants).
Nevertheless, the growing interval on the traditional waiting list for deceased donor kidneys in addition to the superior results following living donation against deceased donor kidney transplantation, induced a reassessment of this strategy.
Thus in our center, in the University Clinics of Leuven (U.Z. Leuven, Belgium) a living donor kidney transplant program was initiated in 1997. Since then 60 procedures were performed. This manuscript presents the obtained results, while also comparing living donation with deceased donor kidney transplantation.

download article
18.205.60.226.