PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Pijnstillers tijdens zwangerschap of borstvoeding: relevantie voor foetus of pasgeborene?
Author(s): ALLEGAERT K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 19   Date: 2009   
Pages: 906-909
DOI: 10.2143/TVG.65.19.2000624

Abstract :
Bij het voorschrijven van pijnstillers tijdens de zwangerschap of de borstvoeding moeten de mogelijke (neven)effecten van deze middelen op de foetus of de pasgeborene mee overwogen worden.
Ondanks de recente gegevens i.v.m. de associatie van paracetamol met een verhoogd risico op astma op kinderleeftijd, blijft paracetamol het voorkeursmiddel tijdens zwangerschap of lactatie.
Niet-steroïde anti-inflammatoire middelen kunnen in het derde trimester van de zwangerschap resulteren in het prenataal sluiten van de ductus arteriosus. Deze middelen mogen dan ook niet gebruikt worden in het derde trimester van de zwangerschap. Tijdens de lactatie is er slechts een beperkte neerslag in de moedermelk en is ibuprofen het voorkeursmiddel.
Bij patiënten die reeds langdurig matig krachtige opioïde middelen (bv. codeïne, tramadol) innemen, worden deze best tijdens de zwangerschap niet versneld afgebouwd. De pasgeborenen van deze vrouwen kunnen wel neonatale abstinentie vertonen en borstvoeding kan deze symptomen temperen. Anderzijds zijn er ook gevallen beschreven van oversedatie en 1 geval van overlijden door postnatale behandeling van de moeder met matig krachtige opioïde middelen en blootstelling van de pasgeborene via de moedermelk. Bij maternale inname van (matig krachtige) opioïde middelen is regelmatige evaluatie van de pasgeborene met specifieke aandacht voor tekenen van zowel abstinentie als oversedatie dan ook zeer aangewezen in de eerste weken na de geboorte.

Analgesics during pregnancy or breast-feeding: effects on fetus and breast-fed infant
When analgesics are prescribed during pregnancy or breast-feeding, potential effects and side-effects on the fetus or breast-fed infant have to be considered.
Despite recently reported studies on the association of paracetamol with an increased risk to develop asthma during childhood, paracetamol remains the preferred drug during pregnancy.
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) may induce prenatal closure of the ductus arteriosus and are thus contraindicated in the third trimester of pregnancy. During lactation, the deposition of most NSAIDs in the mother’s milk is very limited; ibuprofen remains the product preferred.
Patients already on chronic administration of moderately potent opioids (e.g. codeine, tramadol) should not be weaned from these drugs more intensely during pregnancy. Neonates may present a neonatal abstinence syndrome; mother’s milk can reduce these symptoms. Recently, an oversedation of infants has been reported during breast-feeding by mothers treated with moderately potent opioids for postpartum analgesia. Thus repeated clinical evaluation of the neonate in the first weeks of life with specific emphasis for signs of both abstinence or oversedation is strongly recommended when the mother has been exposed to these drugs during either pregnancy or breast-feeding.

download article
3.235.75.174.