PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Intensieve insulinetherapie tijdens chirurgie
Author(s): LAPAGE K, LECOMTE P, CAMMU G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 19   Date: 2009   
Pages: 889-896
DOI: 10.2143/TVG.65.19.2000621

Abstract :
Glucose vormt de belangrijkste energiebron voor het menselijk organisme. Veranderingen in het bloedsuikergehalte kunnen dramatische gevolgen hebben. Bij een te lage glykemie vindt men duidelijk klinisch waarneembare symptomen. Moeilijker om vast te stellen is het effect van een te hoge glykemie. In het laatste decennium is, wat betreft het schadelijke effect van hyperglykemie op het menselijke lichaam, een revolutionaire sprong voorwaarts gemaakt. Inzicht in het begrip “stressdiabetes” en interventies met insuline brachten spectaculaire resultaten naar voren, voornamelijk bij patiënten op de afdeling chirurgische intensieve zorg. Op basis van deze bevindingen ontstond meer recent het idee de interventies met insuline toe te passen bij heelkundige ingrepen.
In dit werk wordt getracht een beschrijving te geven van het begrip stressdiabetes en van de intensieve insulinetherapie. De intraoperatieve mogelijkheden van de intensieve insulinetherapie worden via een institutioneel insulineprotocol aangetoond. De gemiddelde intraoperatieve glykemie kon binnen een nauwe marge gehouden worden en er waren weinig gevallen van hypoglykemie. Zeer recente studies hebben echter het initiële enthousiasme over intensieve insulinetherapie getemperd vanwege het vaak optreden van hypoglykemie en het niet verminderen van de mortaliteit wanneer intensieve insulinetherapie routinegewijs wordt toegepast. Nog aan de gang zijnde studies zullen hopelijk uitsluitsel brengen over het routinegewijs gebruiken van intensieve insulinetherapie op intensievezorgafdelingen en tijdens heelkunde.

Intensive insulin therapy during surgery
The most important energy source for the human body is glucose. Changes in its blood levels may provoke severe consequences. A very low blood sugar level results in observable, clinical symptoms. Less obvious remains the clinical presentation of high blood sugar levels. A revolutionary leap forward has been made the last decade when it comes to the deleterious impact of hyperglycemia on the human body. Progressive research on “diabetes of injury” and the use of intensive insulin therapy has lead to spectacular results in medical/surgical intensive care. Based on these findings, the idea to use intensive insulin therapy in major surgery was brought to daylight.
In the present manuscript the authors circumscribe the definition of “diabetes of injury” and intensive insulin therapy. The intraoperative possibilities of the intensive insulin therapy are demonstrated applying an institutional insulin protocol. Still, novel studies revealed that intensive insulin therapy did not improve survival among medical and surgical intensive care unit patients and was, moreover, associated with increased occurrence of hypoglycemia.
These results do not advocate an universal application of intensive insulin therapy in intensive care unit patients. Trials still in progress will further increase our knowledge about glycemic control in critically ill patients, as well as during surgery.

download article
3.229.118.253.