PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De behandeling van ADHD met polyonverzadigde vetzuren met lange keten: een kwalitatieve meta-analyse
Author(s): VANDERFAEILLIE J, VAN DEN BERG M, DE MEIRLEIR L, LAMPO A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 19   Date: 2009   
Pages: 880-888
DOI: 10.2143/TVG.65.19.2000620

Abstract :
De behandeling van kinderen met aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) met onverzadigde vetzuren met lange keten staat actueel sterk in de belangstelling. Een kwalitatieve meta-analyse naar de werkzaamheid van deze vetzuren bij de behandeling van ADHD werd uitgevoerd over 7 studies. De toediening van omega-3- en omega-6-vetzuren als voedingssupplementen, al dan niet in combinatie met stimulantia, resulteert niet altijd in een vermindering van de ADHD-symptomen. Dit kan het gevolg zijn van verschillen inzake inclusie- en exclusiecriteria, dosissen, aard van de toegediende vetzuren, duur van de toediening, de gebruikte uitkomstmaten enzovoort. Polyonverzadigde vetzuren kunnen dus nog niet tot de evidence-based behandelmethoden gerekend worden. Hiervoor is nog meer onderzoek noodzakelijk bij kinderen die behoren tot de doelgroep met een adequaat en transparant diagnostisch besluitvormingsproces, een duidelijkere omschrijving van de veronderstelde werkzame ingredi├źnten, een geschikt onderzoeksopzet en een voldoende lange follow-up.

The treatment of children with ADHD with long chain polyunsaturated fatty acids: a qualitative meta-analysis
Actually the treatment of children with ADHD with long chain polyunsaturated fatty acids receives much attention. We performed a qualitative meta-analysis of seven recent studies of the conditions and outcome of this treatment.
The supplementation of omega-3 and omega-6 fatty acids all or not in combination amongst other variables with stimulant medication results inconsistently into a reduction of the ADHD symptoms. This may result from differences in inclusion and exclusion criteria, the dose used, the species of fatty acids used, the duration of treatment and the outcome measures applied. Actually long chain polyunsaturated fatty acids cannot be considered an evidence-based treatment of ADHD in children.
More research in these children applying an adequate and transparent assessment process, a reliable description of the supposed active ingredients and a lengtly enough follow-up period is needed.

download article
3.231.25.104.