PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ethische en wettelijke beschouwingen rond abortus in België
Author(s): LAMBRECHT S, DE SUTTER P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 12   Date: 2009   
Pages: 559-562
DOI: 10.2143/TVG.65.12.2000562

Abstract :
Ethiek is een essentiële dimensie van verloskunde en perinatale geneeskunde. De vraag tot afbreking van een zwangerschap kan de arts confronteren met ethische en wettelijke uitdagingen. Allereerst worden de 3 belangrijkste medisch-ethische principes van weldadigheid, respect voor autonomie en rechtvaardigheid besproken. Op basis van deze principes komt men tot een beschrijving van het concept van de foetus als patiënt. Dit concept is van klinisch significant belang bij de aanpak van een zwangerschap die verwikkeld wordt door een foetale anomalie.
In dit artikel worden de verschillende opties voor de aanpak van een dergelijke zwangerschap beschreven; eveneens wordt een overzicht geboden van de indicaties voor late zwangerschapsafbreking. Bij het uitvoeren van een abortus werkt de arts steeds binnen een wettelijk kader. Daarom wordt een korte bespreking van de Belgische abortuswet toegevoegd.

Ethical and legal considerations concerning abortus in Belgium
Ethics is essential in obstetrics and perinatal medicine. The question to terminate a pregnancy can face the physician with ethical and legal challenges. In this manuscript the three basic medical-ethical principles of beneficence, respect for autonomy and justice are defined. Applying these principles, the concept of the fetus as a patient is discussed, as it provides the basis for a comprehensive approach to ethical issues in the management of pregnancies, especially when complicated by fetal anomalies. Screening and the occasional detection of congenital anomalies raise an additional number of ethical and legal considerations.
The management options for previable and viable pregnancies are discussed and an overview is given of the indications for terminating a viable pregnancy complicated by a fetal anomaly. A short overview of the Belgian abortion law is presented as well, allowing fetal medicine professionals to work within a legal framework.

download article
3.231.25.104.