PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Farmacologische behandeling van depressie in de eerste lijn: consensus en controverse
Author(s): VAN DEN AMEELE H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 12   Date: 2009   
Pages: 548-551
DOI: 10.2143/TVG.65.12.2000558

Abstract :
Depressie is een veelvoorkomende aandoening; in de huisartspraktijk zou de prevalentie van majeure depressie 4 tot 10% bedragen. De laatste decennia hebben antidepressiva een belangrijke plaats verworven in de behandeling van depressie in de eerste lijn.
In enkele recente publicaties worden de hoge prevalentie en de werkzaamheid van antidepressiva echter in twijfel getrokken.
Aan de hand van relevante literatuur worden deze controversen besproken. Tevens worden enkele aanbevelingen gegeven voor de farmacologische behandeling van depressie door de huisarts.

Pharmacological treatment of depression in primary care: consensus and controversies
Depression is a common disorder; in primary care prevalence of major depression is estimated between 4 and 10%. The past decades antidepressant medication got in general practice an important place in the treatment of depression.
However, in some recent publications, the high prevalence of depression as well as the efficacy of antidepressants are questioned.
On the basis of relevant literature data, these controversies are discussed and some recommendations given for the pharmacological treatment of depression by the general practitioner.

download article
3.235.75.174.