PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Procentuele verschillen in kleine vergelijkende klinische studies: wanneer zijn verschillen statistisch significant en klinisch relevant?
Author(s): VANDER STICHELE R, VAN MAELE G, DE PAEPE P, PETROVIC M, VAN BORTEL L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 12   Date: 2009   
Pages: 544-547
DOI: 10.2143/TVG.65.12.2000557

Abstract :
De uitkomsten van een vergelijkende studie zijn dikwijls uit te drukken in percentages: bv. het percentage patiënten nog in leven na vijf jaar.
De eenvoudigste manier om verschillen in percentages tussen de twee armen van een vergelijkende studie te vergelijken, is het verschil tussen die percentages te beoordelen, en ook de betrouwbaarheidsinterval rond dit verschil. In deze educatieve bijdrage wordt het concept uitgelegd van de betrouwbaarheidsinterval rond een percentage en van de betrouwbaarheidsinterval rond het verschil tussen twee percentages. Dit wordt dan verder geïllustreerd met twee voorbeelden uit de recente literatuur.
Het is belangrijk om deze ruwe techniek goed te begrijpen, om de fundamenten van meer ingewikkelde statistische testen te doorgronden. De techniek zelf wordt maar weinig meer toegepast en is enkel nuttig wanneer in studies met relatief weinig patiënten grote verschillen worden verwacht of gevonden. Als die verschillen dan statistisch significant zijn met deze eenvoudige techniek, dan is het resultaat bijna vanzelfsprekend klinisch relevant. Als men kleinere verschillen verwacht, zullen grotere studies opgezet worden en meer gesofisticeerde statistische technieken gebruikt. Dan wordt ook de evaluatie van klinische relevantie van deze resultaten moeilijker.

Differences in percentages in small comparative trials: when are differences statistically significant and clinically relevant?
Outcomes in a comparative trial are often expressed in percentages, e.g. the percentage of patients still alive after 5 years.
The simplest way to compare differences in percentages between two arms of a trial is to evaluate the difference between those percentages and the confidence limits of this difference. In this educational paper, the concept of the confidence interval around a percentage and the confidence interval around the difference between two percentages is explained and illustrated with two examples from the recent literature.
It is important to understand this crude technique to grasp the fundamentals of statistical testing. Its practical use is limited, except when in trials with a rather small sample size important differences are expected. In case the result is statistically significant under those conditions, the clinical relevance of a positive result will be obvious. When the expected and observed differences become smaller, more sophisticated statistical techniques will be used for hypothesis testing, and the evaluation of the clinical relevance becomes more difficult.

download article
18.205.60.226.