PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ischemische colitis, een nog grotendeels onbegrepen aandoening. Een retrospectieve single-center studie
Author(s): BULTE K, OSSELAER M, COREMANS G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 9   Date: 2009   
Pages: 410-417
DOI: 10.2143/TVG.65.09.2000534

Abstract :
Ischemische colitis is de meest voorkomende vorm van mesenteriële ischemie en is niet zelden een oorzaak van acute ziekenhuisopname.
Ze vertegenwoordigt een spectrum van aandoeningen gaande van milde zelfbeperkende tot levensbedreigende gangreneuze vormen. Een juiste diagnose is vaak moeilijk bij de reversibele vormen. Het onderkennen ervan blijft een probleem. De linkszijdige vormen kenmerken zich door een gunstige prognose in het merendeel van de gevallen. Bij transmurale ischemie dient meestal heelkundig te worden ingegrepen. De mortaliteit hiervan blijft aanzienlijk.
Verschillende oorzaken worden beschreven, vooral hypoperfusie van het colon en minder vaak occlusie van de mesenteriële vaten. Endoscopie is bij de lichtere linkszijdige vormen het diagnosemiddel bij uitstek. Risicofactoren blijven wegens het gebrek aan prospectieve studies slechts onvolledig gekend. Grote gecontroleerde, prospectieve studies dringen zich op.

Ischaemic colitis, a single-center retrospective study
Ischaemic colitis is the most common form of intestinal ischaemia. Clinically, the disease process varies from selflimiting and transient to fulminant and life-threatening. It results from conditions causing colonic hypoperfusion and embolic or thrombotic occlusion of the vascular supply of the colon.
Diagnosis is made by coloscopy in a patient with a typical clinical history. IC has an excellent prognosis: most cases resolve spontaneously. Acute surgery is indicated for patients with peritoneal signs, massive bleeding or fulminant colitis.
Future prospective studies are wanted to determine risk factors, causes and diagnostic tools.
Until then an increased awareness of this disease as well as a critical evaluation of our clinical experiences may permit an earlier diagnosis, prompt therapy and improved survival.
A retrospective study of 82 patients with acute symptoms and admitted to the University Clinics Gasthuisberg Leuven (Belgium) is reported.

download article
34.204.191.31.