PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Regulatiestoornissen bij zuigelingen en jonge kinderen
Author(s): COOREMAN L, WELLENS J, VAN WEST D, DEBOUTTE D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 9   Date: 2009   
Pages: 392-397
DOI: 10.2143/TVG.65.09.2000531

Abstract :
Regulatiestoornissen worden gediagnosticeerd bij infants. Kenmerkend voor deze stoornissen zijn problemen met sensorische informatieverwerking, in combinatie met een specifiek gedragspatroon en motorische problemen. Wetenschappelijke studies zijn niet éénduidig of deze stoornis een voorloper dan wel een vroege uiting is van latere problemen. Interventies, met als doel het stimuleren van de zelfregulatie bij het kind, kunnen de ontwikkeling van deze kinderen bevorderen.
Het is van belang dat huisartsen en pediaters vertrouwd zijn met het concept van de regulatiestoornis, om deze kinderen en hun ouders tijdig en op een doelmatige manier te kunnen helpen. Op basis van gegevens uit de recente literatuur worden diagnostische criteria, prevalentiecijfers, diagnostische methoden en behandelingsmethoden beschreven. Ook de beschikbare follow-up studies en onderzoek naar biologische correlaten wordt besproken.

Regulation disorders of sensory processing in infants and young children
Regulation disorders of sensory processing may be diagnosed in infancy and early childhood. This diagnosis designates difficulties of the infant in regulating his emotions and behaviours, as well as motor abilities in response to sensory stimulation. Empirical research does not provide a conclusive answer if this disorder is a precursor of other childhood disorders.Intervention strategies focusing on the sensory processing challenges of the child as well as on the education of parents in managing the infant’s behaviour can stimulate the child’s development potential.
Clinicians, working with young children can help by mastering the characteristics of regulation disorders, their diagnostic criteria and the sensory processing difficulties. Based on recent literature data, the diagnostic criteria, epidemiological data, diagnostic methods and intervention strategies are reviewed in the manuscript, as well as the available follow-up studies and research of biological correlates.

download article
3.227.249.234.