PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Prevalentie van overgewicht en obesitas in het Belgische leger. Leeftijdsafhankelijke evolutie van de body mass index
Author(s): MULLIE P, VANSANT G, HULENS M, DEGRAVE E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 5   Date: 2009   
Pages: 199-203
DOI: 10.2143/TVG.65.05.2000493

Abstract :
De multipele nationale en internationale taken van een modern leger vereisen lichamelijke fitheid van de manschappen. Gelet op de mogelijke negatieve gevolgen van overgewicht en obesitas op de specifieke militaire arbeidsprestaties, vormt het belang van preventieve acties binnen dit domein een prioriteit voor de militaire overheden.
Bij de 3 militaire hoofdcategorieën, namelijk officieren, onderofficieren en soldaten, is er een sterke leeftijdsafhankelijke stijging van de body mass index (BMI) aanwezig. Een normale BMI onder 25,0 kg/m2 komt voor bij 70,7% van de soldaten tussen 20 en 29 jaar, en slechts bij 22,3% voor de leeftijdscategorie tussen 50 en 59 jaar. Deze verhoudingen bedragen voor onderofficieren resp. 68,0 en 22,3%, en voor officieren resp. 69,6 en 26,5%. Gemiddeld stijgt de BMI met 1,6 eenheden op 10 jaar. Vanaf de leeftijd van 40 jaar heeft nog slechts 1 militair op 2 een BMI beneden 25,0 kg/m2. Een preventieve aanpak moet zich dan ook prioritair richten op militairen binnen de leeftijdscategorie 30 tot 39 jaar.
De strategie van het Belgische leger om deze epidemie te bestrijden steunt op 3 pijlers: 1) oprichting van een curatieve multidisciplinaire obesitaskliniek in het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek; 2) start van een web-based preventieve aanpak voor bevordering van een gezonde levensstijl, en 3) uitvoering van een prevalentiestudie voor de identificatie van risicogroepen.

Prevalence of overweight and obesity in men of the Belgian army
Obesity becomes a major global problem. In general, military health recruiting standards are strictly determined (Body Mass Index (BMI) below 25.0 kg/m2). The main objective of this study is to investigate if the recruiting standards offer some protection against overweight and obesity.
Cross-sectional design. From 2004 till 2007, members of the occupational health service of the army recorded body weight, height, age and military rank of 10.318 belgian army men using a medical software program.
For soldiers aged 20 to 29 years, 70,7% had a BMI below 25,0 kg/m2, contrasting with only 22,3% in the age-category 50 to 59 years. For non-commissioned officers those figures were 68,0 and 22,3% respectively, and for officers 69,6 and 26,5% respectively. At 40 years of age and independently of their socio-economic position, only one army man out of two enjoyed a BMI less than 25,0 kg/m2.
The mean BMI (± SD) for soldiers in the age-category 20 to 29 years was 23,3 ± 2,5 kg/m2, but this amounted to 27,8 ± 4,5 kg/m2 in the age-category 50 to 59 years. For non-commissioned officers, those figures were respectively 23,4 ± 3,0 kg/m2 and 27,7 ± 4,1 kg/m2; and for officers 23,5 ± 2,4 kg/m2 and 27,1 ± 3,4 kg/m2 respectively.
The military government should emphasize prevention in order to reduce healthcare costs and the disease burden due to the epidemic of overweight and obesity in the army. Stressing prevention should focus on the age group below 40 years.

download article
3.231.228.109.