PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Vroegtijdige zorgplanning in rusthuizen: een verkenning
Author(s): GHIJSEBRECHTS G, VAN DE WIELE M, DE LEPELEIRE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 5   Date: 2009   
Pages: 180-185
DOI: 10.2143/TVG.65.05.2000491

Abstract :
Met de toenemende vergrijzing in onze samenleving rijst de vraag in welke mate het uitgebreid medisch-technisch handelen de levenskwaliteit verbetert en tegemoetkomt aan de wensen van de bewoner van het rusthuis. De uitdaging van de gezondheidszorg ligt hierin dat ze in staat zou moeten zijn om deze vragen meer bespreekbaar te maken.
In de literatuur wordt dit proces beschreven als “vroegtijdige zorgplanning” en de huidige bijdrage heeft als doel dit proces binnen de context van het rust- en verzorgingstehuis te beschrijven. Uitgaande van ervaringen op het terrein en van het wetgevende kader wordt uitgediept welke de mogelijke eindpunten zijn en wat er nodig is om dit geheel te implementeren.

Advance care planning in Belgian homes for the elderly: an exploration
In our ageing society doctors and healthcare workers are faced with the dilemma whether the application of technical medicine improves the lifequality and meets the patients” wishes. Within the healthcare system planning paths facilitating the debate on these issues need to be implemented. In the scientific literature this process is called Advance Care Planning (ACP).
The aim of this paper was to describe ACP in Belgian homes for the elderly. Apart from experiences in the field and the legal framework, possible endpoints of this process are analyzed as well as the neccesities to introduce it.

download article
34.204.171.108.