PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Door Mycoplasma pneumoniae veroorzaakte pneumonie
Author(s): MOSTARD RLM, VAN HAREN EHJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 16   Date: 2008   
Pages: 818-822
DOI: 10.2143/TVG.64.16.2000377

Abstract :
In Nederland en België wordt 4-7% van de thuis opgelopen pneumonieën door Mycoplasma pneumoniae veroorzaakt. Deze retrospectieve studie beschrijft de klinische en radiologische bevindingen bij 15 patiënten met door M. pneumoniae veroorzaakte pneumonie. De patiënten waren matig tot ernstig ziek (in deze studie behoorden 60% van de patiënten tot PSI klasse III-IV en/of waren hypoxemisch) en waren jong (gemiddeld 38,7 jaar). Bij laboratoriumonderzoek vond men een relatief laag gemiddelde leukocytengetal (11,1/nl) en vrijwel allen vertoonden een klinisch beeld met hoesten, sputum en koorts. Hoofdpijn en gastro-intestinale klachten kwamen minder vaak voor. De klinische en radiologische bevindingen werden vergeleken met literatuurgegevens verkregen uit Medline.
In deze retrospectieve studie werd voor het eerst het voorkomen van typische afwijkingen bij computertomografie (CT) van de thorax (“tree-in-bud”-patroon) bij M. pneumoniae-pneumonieën beschreven. Samen met de klinische gegevens kan het verrichten van een hoge resolutie(HR)-CT-scan van de thorax behulpzaam zijn bij de vroege diagnostiek van pneumonie door M. pneumoniae, zodat gerichte behandeling mogelijk is.

Pneumonia caused by Mycoplasma pneumoniae
Four to seven per cent of all community-acquired pneumonias in the Netherlands and Belgium are caused by Mycoplasma pneumoniae. This study describes the clinical and radiological findings of patients with M. pneumoniae pneumonia. Hospitalised patients with M. pneumoniae pneumonia were moderately or severely ill (60% of the patients in this study belonged to PSI category III-IV and/or were hypoxemic) and young (average 38,7 y.). Laboratory investigation revealed a relatively low average leucocyte count (11,1/nL), and nearly everyone of these patients presented a clinical picture of fever with productive cough. Headache and gastro- intestinal complaints occurred less frequently. Our clinical and radiological findings were compared with the literature data obtained via a Medview search.
This study describes to the best of our knowledge for the first time in the literature the presence of a typical pattern on CT-thorax (tree-in-bud pattern) in patients with M. pneumoniae pneumonias. CT-thorax in combination with clinical data may be useful for an early diagnosis of pneumonia caused by M. pneumoniae, rendering a target-based treatment possible.

download article
3.235.45.196.