PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: “We abstained to get this far”: hiv-preventie in Uganda
Author(s): MUYLLAERT C, TEMMERMAN M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 16   Date: 2008   
Pages: 814-817
DOI: 10.2143/TVG.64.16.2000376

Abstract :
Begin de jaren negentig van de vorige eeuw slaagde het Oost-Afrikaanse land Uganda erin om de hiv-prevalentie bij de bevolking spectaculair te doen dalen. De ABC-strategie (“Abstain, Be Faithful, Use a Condom”) wordt hiervoor verantwoordelijk geacht. Dat de Ugandese president Museveni zorgde voor een sfeer van politieke openheid en destigmatisering met aandacht voor genderongelijkheid en alle bestuursniveaus in de campagne betrok, was sterk bepalend voor het succes van de campagne, waarin de nadruk toch vooral op “zero grazing” (trouw aan één partner) lag.
De laatste jaren is er een verschuiving opgetreden van een globaal preventieprogramma naar louter op “abstinence” gerichte campagnes. Dit houdt enkele gevaren in: slechts een deel van de bevolking wordt aangesproken (ongetrouwde, niet-seksueel actieve jongeren), informatie over andere effectieve beschermingsmaatregelen zoals condooms en anticonceptie komt niet aan bod, en het huwelijk wordt ten onrechte voorgesteld als een absolute bescherming tegen hiv.

“We abstained to get this far”: HIV-prevention in Uganda
In the early nineties, Uganda succeeded to accomplish a spectacular drop in the prevalence of HIV. The so-called ABC-strategy – Abstain, Be Faithful, Use a Condom – is held responsible for this occurrence.
Museveni, president of Uganda, created an environment of openness and directly addressed issues like discrimination and gender inequity, thus contributing significantly to the success of the campaign, which focalized mainly on “zero grazing” (faithfulness to one partner).
In recent years, this global comprehensive prevention program shifted to campaigns focusing on abstinence only. This implies many risks: only a part of the population is targeted by these campaigns (i.e. young unmarried individuals who are not sexually active), no place is made for information on other important and effective methods of HIV prevention, and marriage is wrongly presented to constitute a safeguard against HIV.

download article
34.204.171.108.