PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Farmaca gebruikt als euthanatica
Author(s): DE LAAT M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 16   Date: 2008   
Pages: 799-802
DOI: 10.2143/TVG.64.16.2000373

Abstract :
Euthanasie is gelegaliseerd in België sinds 2002. In de wetgeving wordt enkel de procedure voor het ingaan op een euthanasievraag, maar niet de uitvoering ervan beschreven. Dit artikel schetst de meest gebruikte methode: het induceren van coma met barbituraten, gevolgd door het toedienen van spierverslappers.
Het geeft een overzicht van de meest gebruikte euthanatica en richtlijnen voor hun gebruik en geeft aan welke producten best gemeden worden. De intraveneuze methode wordt aangeprezen als de meest betrouwbare met het oog op een professionale euthanasie. De perorale toediening kan enkel op uitdrukkelijke vraag van de patiënt. Een ingrijpen van de arts om de dood te bespoedigen kan dan noodzakelijk zijn.
Bij de in België geregistreerde gevallen van euthanasie werden geen fouten vastgesteld. In 90% van de gevallen werd de hier geschetste methode gehanteerd. Om een goed zicht te bekomen op de kwaliteit van de levensbeëindiging op verzoek van de patiënt, pleit dit artikel voor een correcte registratie, procedure en uitvoering.

Drug use in euthanasia
Euthanasia has been legalized in Belgium in 2002. Still, the law formulates only the required procedure following a request for euthanasia, but not the technique for its actual performance. The present article outlines the most commonly used method: firstly a coma-induction with barbiturates, followed by the administration of a muscle relaxant. It lists the most commonly used lethal drugs, gives recommendations for their use and indicates which drugs are best avoided. An intravenous administration is promoted as the most reliable means of administration for a professional euthanasia. Oral administration should be considered only upon the request of the patient. This may however require an intervention by the physician to hasten death.
So far no errors have been noted in the Belgian registered euthanasia cases. In 90% the method outlined here was applied. In order to obtain a correct overall picture of the quality of termination of life upon request of the patient, this article stresses the need for its correct registration, procedure and performance.

download article
35.175.180.108.