PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Prostaatspecifiek antigeen (PSA): indicatie, interpretatie en therapeutisch gevolg
Author(s): VERBAEYS C, OOSTERLINCK W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 12   Date: 2008   
Pages: 609-613
DOI: 10.2143/TVG.64.12.2000338

Abstract :
Het prostaatspecifiek antigeen (PSA) is, ondanks zijn beperkingen, tot op heden de beste beschikbare tumormerker voor de vroegtijdige opsporing van een prostaatcarcinoom. Correct gebruik en interpretatie leiden ongetwijfeld tot het veel vroegtijdiger vaststellen van prostaatcarcinoom. Helaas leiden misbruik en misinterpretatie tot overdiagnose en overbehandeling met belangrijke ermee gepaard gaande morbiditeit. Begrippen als PSA-densiteit, PSA-ratio en PSA-snelheid helpen bij een juister gebruik van de test en het vermijden van overdiagnose.
Dit artikel biedt een overzicht van de juiste indicaties en interpretaties van de PSA-test en tracht praktische richtlijnen mee te geven voor het gebruik van PSA bij de vroegtijdige opsporing van prostaatcarcinoom.

Prostate-specific antigen: indications, interpretation and therapeutic consequences
Despite its flaws, prostate-specific antigen (PSA) is still the best available tumor marker for an early detection of prostate cancer. Correct use and interpretation of PSA levels certainly lead to earlier detection of prostate carcinoma. Misuse and misinterpretation of the PSA test induce overdiagnosis and overtreatment of prostate cancer with significant morbidity as a result.
This article gives an overview of the correct indications and interpretations of PSA tests and levels; it also tries to procure practical guidelines for the use of PSA in early detection of prostate cancer.

download article
3.94.202.172.