PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een Vlaming met reisgerelateerde acute hepatitis E
Author(s): VAN GOOL S, VERSLYPE C, KNOCKAERT D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 9   Date: 2008   
Pages: 467-470
DOI: 10.2143/TVG.64.09.2000310

Abstract :
Hepatitis E is een veelvoorkomende oorzaak van acute hepatitis in Centraal- en Zuidoost-Azië, bepaalde delen van Afrika, Mexico en het Midden-Oosten. In de westerse wereld is acute hepatitis E zeldzaam en bijna steeds te wijten aan reizen naar endemische gebieden. Het hepatitis E-virus wordt fecaal-oraal overgedragen, meestal door besmet water.
Een acute hepatitis E-infectie kan zich aandienen als een asymptomatische of icterische hepatitis. Acuut leverfalen is zeldzaam, tenzij de infectie optreedt tijdens het tweede of derde trimester van de zwangerschap. Er is geen evolutie naar chronische hepatitis, cirrose en/of hepatocellulair carcinoom.
De diagnose berust op het aantonen van IgM- en/of IgG-antistoffen. De behandeling is louter supportief. Een hepatitis E-vaccin is in ontwikkeling.
Recente gegevens wijzen op de mogelijkheid van hepatitis E als zoönose, ook in de westerse wereld, met het varken als natuurlijke gastheer.

A Flemish man with travel-related acute hepatitis E
Hepatitis E virus (HEV) is a frequent cause of acute hepatitis in central and southeast Asia, the Middle East, parts of Africa and Mexico. Its incidence in the US and Europe appears to be very low with most of the sporadic cases linked to a history of traveling to endemic areas.
The major mode of transmission is faeco-oral via faecally contaminated drinking water. Acute HEV infection can present as an anicteric or icteric hepatitis. Fulminant hepatic failure is uncommon, except among pregnant women in whom the illness may be particularly severe. Evolution to chronic hepatitis E infection, cirrhosis or hepatocellular carcinoma has so far not been observed.
An HEV infection is diagnosed by identification of HEV IgM and IgG antibodies. No specific treatment is available. Encouraging advances have been made in HEV vaccine development. Recent findings have disclosed the possibility of a zoonotic HEV infection, even in the western world, with swine as animal reservoir.

3.228.11.9.