PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Cocaïne en zwangerschap
Author(s): LAUREYS K, DHONT M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 9   Date: 2008   
Pages: 455-458
DOI: 10.2143/TVG.64.09.2000308

Abstract :
Men schat dat 0,3 tot 0,8% van alle zwangere vrouwen cocaïne gebruikt tijdens de zwangerschap. Zwangerschap versterkt het effect van cocaïne, wat zich uit in meer uitgesproken tachycardie, vasoconstrictie en bloeddrukstijging. Myocardischemie en -infarct, aritmie en convulsies kunnen optreden bij een lagere dosis dan bij niet-zwangeren.
Er zijn diverse afwijkingen beschreven bij kinderen van vrouwen die cocaïne hebben gebruikt tijdens de zwangerschap, maar de interpretatie van de vele studies wordt bemoeilijkt omdat het effect van cocaïnegebruik niet altijd kan worden onderscheiden van het effect van andere verstorende factoren die dikwijls met cocaïnegebruik zijn geassocieerd zoals nicotineabusus, alcoholmisbruik, ondervoeding en gebrekkige prenatale zorg. Desalniettemin blijkt dat de incidentie van abruptio placentae verhoogd is. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat spontane abortus, preterme arbeid en “premature rupture of the membranes” (PROM) vaker voorkomen.
Kinderen van cocaïnegebruiksters hebben een lager geboortegewicht, -lengte en -hoofdomtrek. Ze hebben eveneens meer kans op urogenitale anomalieën. Een syndromale clustering van congenitale afwijkingen is tot nu toe nog niet aangetoond. Op langere termijn lijken er geen gevolgen te zijn voor de neuromotorische ontwikkeling.
Cocaïnegebruik in de zwangerschap moet uiteraard afgeraden worden. Het moet vooral een alarmteken zijn voor de aanwezigheid van andere risicofactoren zoals het gelijktijdig gebruik van alcohol, nicotine en/of marihuana, intrafamiliaal geweld, het vaker voorkomen van seksueel overdraagbare infecties … Deze vrouwen hebben nood aan een uitgebreide ondersteuning, niet enkel op medisch maar ook op psychologisch en sociaal vlak.

Cocaine in pregnancy
It is estimated that 0.3 to 0.8% of pregnant women use cocaine. Although the deleterious effect of the use of cocaine on mother and child is generally accepted, it remains difficult to define the effects of cocaïne on the infant because of many confounding factors. These mothers often abuse other drugs, smoke, are poorly nourished, live in poor socioeconomic conditions and often fail to seek prenatal care. Cocaine is a central nervous system stimulant and creates marked vasoconstrictive effects. Since pregnancy may enhance the effects of cocaine, the rise in blood pressure and pulse as well as the vasoconstrictive effect are more pronounced than in nonpregnant women.
The association between cocaine use and the higher incidence of placental abruption is clear. There is evidence for spontaneous abortion, preterm labour and PROM to occur more frequently. Children of cocaine using mothers have a lower birth weight, length and head circumference. Urogenital anomalies occur more often. Until now, proof is lacking for a clustering of congenital malformations. Apparently no deleterious effects on the neuromotor development do occur.
Cocaine use in pregnancy has of course to be discouraged, but it should also pinpoint to other risk factors, such as the concomitant use of alcohol, nicotine and/or marihuana, violence, malnutrition and the higher frequency of STDs. These women need extensive support, not only medically, but psychologically and socially as well.

3.228.11.9.