PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een influenza A-infectie met atypische presentatie
Author(s): VANDECASTEELE E, DEVOS D, DE SUTTER J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 6   Date: 2008   
Pages: 318-321
DOI: 10.2143/TVG.64.06.2000283

Abstract :
Pericarditis en pleuritis zijn zeldzame verwikkelingen van een influenza A-infectie. Acute virale pleuropericarditis is meestal een zelfbeperkende aandoening.
Wij beschrijven een casus van een influenza A-infectie met een ongewone presentatie. Een jonge vrouw werd opgenomen met buikpijn en ascitesvocht, waarvoor een diagnostische laparoscopie werd uitgevoerd. Postoperatief werd een serositis met pericard- en beiderzijds pleuravocht gediagnosticeerd. De diagnose van pericarditis werd gesteld met echocardiografie en kernspintomografie. De diagnose van influenza A-infectie werd bevestigd door serologische reconversie.

An unusual presentation of an influenza type A infection
Pericarditis and pleuritis are rare complications of an influenza type A infection. Acute viral pleuropericarditis is usually selflimiting.
We report a case of an influenza type A infection presenting with ascites and subsequent diagnosis of pericarditis and pleuritis. The diagnosis of pericarditis was made by echocardiography and magnetic resonance imaging (MRI).
The diagnosis of influenza type A infection was confirmed by serologic reconversion.

download article
34.232.62.209.