PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Wetenschapsfilosofie, holistische benadering en cognitieve gedragstherapie in het debat over evidence-based geneeskunde
Author(s): VAN DUPPEN D, LEYSEN P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 6   Date: 2008   
Pages: 313-317
DOI: 10.2143/TVG.64.06.2000282

Abstract :
De oorzaak van vele klachten en aandoeningen is multifactorieel. Het biomedisch concept gebaseerd op fysiopathologisch redeneren voldoet soms niet als verklaring waarom sommige behandelingen effectief zijn volgens het hoogste niveau aan bewijskracht in de evidence-based medicine.
Een biopsychosociale benadering lijkt meer aangepast. We illustreren deze stelling met nieuwe evidenties voor de behandeling van het chronischevermoeidheidssyndroom en van acute lage rugpijn. Robuuste evidentie bestaat dat cognitieve gedragstherapie (CGT) werkzaam is voor een breed spectrum van aandoeningen die verschillende medische disciplines overschrijden.
Bovendien bekleedt de huisarts een bijzondere positie voor de toepassing van deze holistische benadering; zijn werkterrein bevindt zich immers op het kruispunt van het somatische en het psychosociale. Medisch specialisten van verschillende disciplines worden vaak geconfronteerd met onverklaarde lichamelijke klachten, waarvoor de werkzaamheid van CGT aangetoond werd. Daarom pleiten we om een aantal basisvaardigheden van CGT toe te voegen tot de eindtermen van iedere basisarts.

Scientic philosophy, holistic approach and cognitive behaviour therapy in the debate on evidence-based medicine
The cause of many complaints and diseases is multifactorial. The biomedical concept as the base of pathophysiologic thinking does not explain sufficiently and satisfactorily the highest level of evidence as regards effectiveness for some therapeutic interventions.
A biopsychosocial or holistic approach appears more appropriate.
We illustrate this view with two examples: the treatment of the chronic fatigue syndrome and low back pain. This discussion is substantial for general practitioners as they occupy in the relationship with the patients an unique position at the crossroads of the somatic and the psychosocial to apply such a holistic approach.
A training in cognitive behaviour therapy, as an appropriate well chosen example of a holistic approach, should deserve a more prominent place in both university curricula and postgraduate training programmes for GPs and medical specialists.

download article
34.204.171.108.