PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Kiezen tussen oud en nieuw: tweede- of derdegeneratiecombinatieanticonceptiva
Author(s): VANDER STICHELE R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 6   Date: 2008   
Pages: 304-307
DOI: 10.2143/TVG.64.06.2000280

Abstract :
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de beschikbare evidentie over de verschillen in werkzaamheid en veiligheid tussen eerste, tweede en derde generatie orale combinatieanticonceptiva op de Belgische markt. Bij de eerstegeneratiepillen zijn er meer afhakers dan bij deze van de tweede generatie.
Er is weinig evidentie beschikbaar voor de vergelijking tussen de tweede en de derde generatie wat betreft effectiviteit en mineure klachten uit gerandomiseerde studies. Er zijn aanwijzingen dat de derdegeneratiepillen tegenover de tweede (levonogestrel) misschien iets minder doorbraakbloedingen geven, maar anderzijds een hoger risico op veneuze trombo-embolieën vertonen. Ze zijn ook flink wat duurder. Er is geen reden om niet standaard met een tweede generatie oraal anticonceptivum te starten. Naar het moeilijke (en commercieel belangrijke) probleem van het risicoprofiel van 3e versus 2e generatie progestagenen is veel wetenschappelijke energie gegaan, terwijl voor meer cruciale vragen rond orale anticonceptie met combinatiepreparaten de basis van evidentie nog zwak is.

To choose between old and new: second versus third generation contraceptive agents
There is little “new” to the 3th generation contraceptive agents, in which the estrogen ethinyl estradiol is combined with either desogestrel, gestodene, norgestimate, or drosperinone.
There is some evidence that the frequency of breakthrough bleeding (metrorrhagia) is somewhat lower in 3th generation pills. On the other hand it is more and more clear (after numerous observational studies with often conflicting results) that the risk of venous thromboembolism is higher.
All combination contraceptive agents induce a slightly higher risk of cardiovascular events. The effect on the incidence of breast cancer remains controversial. No difference between generations of pill has been demonstrated to these two latter risks.
With regard to efficacy, the differences in Pearl-index are not clinically relevant.
There is no reason why the cheaper second generation contraceptive agents, based on ethinyl estradiol and levonorgestrel should not be first choice medication to start and maintain oral contraception.

download article
3.93.75.242.