PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De rol van adjuvante chemotherapie bij volledig gereseceerde niet-kleincellige longkanker
Author(s): VAN SCHOOTE E, VERMASSEN F, JOOS G, VAN MEERBEECK J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 6   Date: 2008   
Pages: 279-287
DOI: 10.2143/TVG.64.06.2000276

Abstract :
Radicale resectie is de enige behandeling met curatief potentieel bij patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom (“non-small cell lung cancer” (NSCLC)). Nochtans is de 5-jaarsoverleving na volledige resectie gemiddeld minder dan 60%. Recidieven doen zich meestal voor onder de vorm van metastasen, wat een rol voor systemische adjuvante behandeling suggereert. Postoperatieve chemotherapie (POCT) is stevig ingeburgerd in de behandeling van vele solide tumoren en een combinatie van platina en een derdegeneratiecytostaticum wordt beschouwd als de reguliere behandeling voor het gevorderde NSCLC.
POCT voor NSCLC bleef tot voor kort evenwel controversieel. De resultaten van meerdere gerandomiseerde studies met POCT met een derdegeneratiecytostaticum zijn recent beschikbaar gekomen met ogenschijnlijk tegenstrijdige resultaten. In deze bijdrage beoordelen wij deze studies en extrapoleren wij de gegevens naar de dagelijkse klinische praktijk. Uit de cumulatieve gegevens blijkt dat de overlevingswinst met POCT na 5 jaar gemiddeld minstens 4% bedraagt. Het lijkt dus aanbevolen om aan fitte patiënten, hersteld van een radicale resectie van een NSCLC, stadium pIB-pIII 3 à 4 kuren van een POCT bestaande uit cisplatine en een derdegeneratiecytostaticum aan te bevelen en dit binnen 6 tot 7 weken na de ingreep.

The role of adjuvant chemotherapy in completely resected non-small cell lung cancer
Radical surgery remains the only treatment with curative potential for patients with operable and resectable non-small cell lung cancer (NSCLC). Despite complete resection, long-term survival is still disappointing with an average 5-year survival rate lower than 60%. The majority of post-surgical failures are due to distant metastases, indicating a possible role for adjuvant systemic therapies.
The role of adjuvant chemotherapy has now been firmly established in many solid tumours and the role of third generation platinum-based chemotherapy is being considered standard care in advanced NSCLC. Still, and till recently, adjuvant chemotherapy for completely resected NSCLC remained, controversial. Several randomized clinical trials addressing the role of third generation adjuvant chemotherapy have been completed, producing conflicting results. In this article, we will review the strengths and weaknesses of each trial and extrapolate the data to present day clinical practice. With an estimated average survival benefit of at least 4%, it is justified to discuss the benefits and risks of 3 to 4 cycles of adjuvant cisplatin-based chemotherapy in fit patients who have recovered after the complete resection of their NSCLC.

download article
3.229.118.253.