PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Laattijdige coronaire stenttrombose: een onverwachte levensbedreigende aandoening
Author(s): DE GROOF S, VERMEERSCH P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 5   Date: 2008   
Pages: 250-256
DOI: 10.2143/TVG.64.05.2000272

Abstract :
Sinds de introductie van de coronaire stents in de jaren tachtig van de vorige eeuw worden we geconfronteerd met het probleem van stenttrombose. Dit gaat gepaard met belangrijke klinische verwikkelingen, zoals acuut myocardinfarct en zelfs overlijden. Door de verbeterde implantatietechnieken en het gebruik van een dubbele antiplaatjesbehandeling kon dit probleem sterk verminderd worden.
De laatste jaren wordt steeds meer en meer gebruikgemaakt van “drug-eluting stents” of medicatieafgevende stents. Ze verminderen op een significante manier de kans op restenose en de nood tot revascularisatie zonder dat er aanvankelijk een probleem van veiligheid op korte termijn leek te bestaan. Een eerder recentelijk naar voren gekomen verwikkeling is de laattijdige stenttrombose bij deze medicatieafgevende stents. Dit is het optreden van een onverwachte trombose in de stent tot meer dan één jaar na implantatie. We beschrijven aan de hand van drie casussen deze problematiek en stellen enkele praktische richtlijnen voor ter preventie van stenttrombose.

Late coronary stent thrombosis: an unexpected life-threatening disease
Since coronary stents have been introduced in medical practice, in-stent thrombosis with subsequent ischemic complications and even death has always been an issue.
Advances in stent implantation techniques as well as their combination with a dual antiplatelet treatment strongly reduced this problem.
Introduction of drug-eluting stents dramatically reduced the incidence of in-stent restenosis, without safety concerns at early and midterm follow-up. However, long-term follow-up data disclose a risk in drug-eluting stents of late stent thrombosis, which occurs often, even more than one year after implantation.
In this manuscript we report three cases of late stent thrombosis and focus on optimizing antithrombotic therapy to prevent late in-stent thrombosis.

download article
3.235.75.174.