PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Overzicht van de beschikbare maagzuurremmers: door het bos de bomen zien
Author(s): SPRIET I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 22   Date: 2007   
Pages: 1125-1130
DOI: 10.2143/TVG.63.22.2000200

Abstract :
Gastrine, acetylcholine en histamine stimuleren de maagzuursecretie door binding op specifieke receptoren op het celoppervlak van de pariëtale cel. Als gevolg van deze binding scheidt de protonpomp H+-ionen af in het maaglumen.
Antacida neutraliseren het maagzuur, ze werken snel maar kort. Sucralfaat vormt een visceuze gel op de beschadigde mucosa; het kan vooral gebruikt worden ter preventie van stressulcera. Misoprostol is een synthetisch analogon van prostaglandine E1 dat de zuursecretie remt, maar wordt in de praktijk weinig gebruikt wegens de vele bijwerkingen. Ranitidine en cimetidine zijn H2-receptorantagonisten die de histaminegemedieerde maagzuursecretie verminderen. Ze kunnen onder andere gebruikt worden voor de initiële behandeling van refluxoesofagitis en bij functionele dyspepsie. Na 7 dagen therapie kan echter gewenning ontstaan met minder effectiviteit tot gevolg.
De krachtigste maagzuursecretieremmers zijn de protonpompremmers die de protonpomp inactiveren door er covalent aan te binden. Ze worden onder andere gebruikt bij de initiële en de onderhoudsbehandeling van refluxoesofagitis en voor de behandeling van maag- en duodenumulcera. Elke klasse heeft haar eigen veiligheids- en interactieprofiel.

Inhibition of secretion of gastric acid: overview of drugs
Secretion of gastric acid is stimulated by gastrin, acetylcholine and histamine, which are all binding to specific receptors expressed on the surface of the parietal cell. As a consequence, the proton pump releases H+-ions in the gastric lumen.
Gastric acid is quickly neutralised by antacids; however, the action duration of these products is short. Sucralfate forms a viscous layer on injured mucosa and is mainly used to prevent stress ulcers. Misoprostol, a synthetic analogue of prostaglandin E1, also inhibits acid secretion; still, it is not often used because of numerous side effects. Ranitidine and cimetidine are H2-receptor antagonists which reduce histamine-stimulated secretion of gastric acid. They are mainly used in the initial treatment of gastro-oesophageal reflux disease and in functional dyspepsia. However, their efficacy can decrease due to tolerance, which usually occurs after 7 days.
The most powerful agents are the proton pump inhibitors which inactivate the proton pump by covalent binding. Proton pump inhibitors are used to treat gastro-oesophageal reflux disease and gastric and duodenal ulcers. Each drug class is characterised by specific safety- and drug-drug interaction properties.

download article
3.235.75.174.