PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hemorroïdale-arterieligatuur (HAL) voor hemorroïden van graad 2 tot en met 4. Een pilootstudie
Author(s): WITTE M, KLAASE JM
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 22   Date: 2007   
Pages: 1113-1118
DOI: 10.2143/TVG.63.22.2000198

Abstract :
Een nieuwe therapie in Nederland voor de behandeling van hemorroïden is de hemorroïdale-arterieligatuur (HAL), waarbij met behulp van geluidsgolven (doppler) de hemorroïdale arteriën opgespoord en vervolgens selectief afgebonden worden.
In onze studie werd het effect van HAL geëvalueerd bij patiënten met hemorroïden van graad 2 tot en met 4.
In de periode van januari 2005 tot en met augustus 2005 werden in ons ziekenhuis 61 patiënten (41 mannen, 20 vrouwen), met een mediane leeftijd van 49 jaar (uitersten: 20-81) met symptomatische graad 2-4-hemorroïden behandeld met HAL onder zadelblokanesthesie in dagopname. Er werd gebruikgemaakt van twee verschillende HAL-apparaten, namelijk de THD (Endomed, Didam, Nederland) en de AMI HAL-doppler (The Surgical Company, Amersfoort, Nederland).
Na een follow-up van gemiddeld 7 maanden (uitersten: 3-11) waren 46 van 61 patiënten (75%) klachtenvrij. Bij 7 patiënten (12%) verbeterden de klachten en bij 8 (13%) had de behandeling geen effect. De gebruikte apparaten waren beide effectief. De remissiepercentages voor graad 2-, 3- en 4-hemorroïden bedroegen respectievelijk 70, 90 en 65. De postoperatieve verwikkelingen waren bloedverlies bij 5 patiënten (8%), urineretentie bij 2 patiënten (3%) en overmatige anale pijnklachten bij 1 patiënt (2%). Er waren 6 heropnamen nodig, 5 voor postoperatief bloedverlies en 1 voor overmatige anale pijnklachten. Het recidiefpercentage bedroeg 2/46 (4%).
HAL is een minimaal invasieve, effectieve behandeling voor graad 2-4-hemorroïden, die uitgevoerd kan worden in dagbehandeling, een toekomstige behandeling niet beïnvloedt en bovendien met weinig verwikkelingen en morbiditeit gepaard gaat.

Haemorrhoid Arterial Ligation (HAL) for second to fourth degree haemorrhoids – a pilot study
A new therapy for the treatment of haemorrhoids in the Netherlands is the Haemorrhoid Arterial Ligation (HAL) procedure, where haemorrhoidal arteries are detected with Doppler sound and next selectively ligated. In our study, the effect of the HAL-procedure was evaluated in patients with second to fourth degree haemorrhoids.
From January 2005 until August 2005, 61 consecutive patients (41 male, 20 female) with symptomatic second to fourth degree haemorrhoids were treated in our hospital with HAL under spinal anaesthesia in day care. Median age was 49 (20-81) years. Two different HAL instruments were used: THD (Endomed, Didam, the Netherlands) and AMI HAL Doppler (The Surgical Company, Amersfoort, the Netherlands).
After a median follow-up of 7 (3-11) months 46 from the 61 patients (75%) were symptom free. In 7 patients (12%) symptoms had improved > 50% and in 8 patients (13%) treatment had no effect. Both instruments used, proved equally effective. Remission percentages for second, third and fourth degree haemorrhoids were 70%, 90% and 65%, respectively. Complications included postoperative bleeding in 5 patients (8%), urine retention in 2 patients (3%) and severe anal pain in 1 patient (2%). Rehospitalization was needed in 6 cases, 5 for postoperative bleeding and 1 for severe anal pain. The recurrence rate was 2/46 (4%).
For second to fourth degree haemorrhoids, HAL is a minimally invasive, effective treatment with few complications and morbidity. It does not compromise future treatments.

download article
3.227.249.234.