PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: “Single-photon”-emissiecomputertomografiestudies in de diagnostiek van kinderepilepsie. Retrospectieve cohortstudie
Author(s): PREVAES S, VAN LAERE K, LAGAE L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 22   Date: 2007   
Pages: 1089-1099
DOI: 10.2143/TVG.63.22.2000195

Abstract :
Bij kinderen die lijden aan refractaire epilepsie wordt epilepsiechirurgie best op jonge leeftijd in overweging genomen aangezien er dan nog sprake is van cerebrale plasticiteit. Het verwijderen van de volledige epileptogene zone is vereist om de patiënt aanvalsvrij te krijgen.
Om de juiste topografische gegevens van de epilepsiefocus te kennen, zijn de niet-invasieve onderzoeken zoals video-eeg en MRI van de hersenen vaak toereikend, maar ze zijn niet voldoende voor het bepalen van de volledige epileptogene zone. Het standaardonderzoek is nog altijd het ictale intracraniale eeg, een invasief onderzoek, dat de “onset”-zone en de propagatiezone van de aanval kan registreren. Ictale “single-photon”-emissiecomputertomografie (ISPECT) en “subtraction ictal SPECT coregistered with MRI” (SISCOM) zijn nieuwe, bewezen effectieve, niet-invasieve methoden om een epileptogene zone in het licht te stellen.
In deze studie bij kinderen en adolescenten werd aangetoond dat SISCOM de sensitiviteit verhoogt in het bepalen van de epileptogene zone die voor heelkunde in aanmerking komt. Daarnaast kan SISCOM ook richtinggevend werken bij intracraniale eeg-registratie. De mate van concordantie in onze video-eeg en/of MRI ten opzichte van SISCOM en ISPECT bedroeg respectievelijk 78,9 en 52,6%.
Verder werd specifiek de rol van ISPECT bij mesiale temporale sclerose (MTS) onderzocht. Het typische ictale-SPECT-perfusiepatroon, al beschreven bij volwassenen met MTS, namelijk ictaal ipsilaterale temporale kwabhyperperfusie en bifrontale kwabhypoperfusie, werd in deze studie ook bij kinderen aangetoond. De frontale kwab met de hypoperfusie zou mogelijk zorgen voor “surround inhibitie”, wat wil zeggen het voorkomen van een secundaire generalisatie van de aanval.

The utility of SPECT studies in the diagnosis of childhood epilepsy
In childhood epilepsy, a great demand exists for non-invasive techniques which could help to localize the epileptogenic focus.
Classical non-invasive methods, such as MRI and video-EEG, can indicate the site of seizure onset but do often not allow to localize the epileptogenic zone (EZ). Still, the latter is needed to optimalize the resection and to improve the outcome afterwards. Besides an intracranial EEG, which is a very invasive method, currently new non-invasive methods, i.e. ictal single photon emission computed tomography (SPECT) and substraction ictal SPECT coregistered with MRI (SISCOM), do exist.
In order to validate the ability of ictal SPECT and SISCOM to localize the EZ, we studied 19 patients aged from 3 tot 22 years (mean 10.6 years) and we focused on the concordance with video-EEG and /or MRI. A concordance occurred of resp. 78.9% with SISCOM and resp. 52,6% with SPECT. This SISCOM plays an important role as a non-invasive presurgical method of investigation and it could also improve the post surgery outcome of partial epilepsy of children.
In addition we investigated the ictal cerebral perfusion pattern in children with mesial temporal sclerosis (8 patients). The characteristic cerebral ictal perfusion pattern formerly described in adults with MTS (20), was also demonstrated in the present study of children with MTS. We propose that the ictal ipsilateral temporal lobe hyperperfusion and bifrontal lobe (contralateral > ipsilateral), contralateral insular, anterior temporal lobe and parietal lobe/ precuneus hypoperfusion could be explained by the surround inhibition phenomenon.

download article
3.231.25.104.