PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: De nieuwste richtlijnen (2007) voor de aanpak van hypertensie volgens de Europese verenigingen voor hypertensie en cardiologie
Author(s): FAGARD R, LINS R, VAN BORTEL L, VAN DER NIEPEN P, BELGISCH HYPERTENSIE COMITÉ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 22   Date: 2007   
Pages: 1077-1088
DOI: 10.2143/TVG.63.22.2000194

Abstract :
Het Belgisch Hypertensie Comité ondersteunde de richtlijnen voor de aanpak van arteriële hypertensie die in 1999 uitgewerkt werden door de Wereldgezondheidsorganisatie en de Internationale Vereniging voor Hypertensie. Ze werden in 2003 aangepast door de Europese Verenigingen voor Hypertensie en Cardiologie. Onlangs publiceerden deze Europese verenigingen een update van hun richtlijnen.
De kern van het document bestaat uit de classificatie van hypertensie, de evaluatie en de risicostratificatie van de patiënt en de daaraan gekoppelde richtlijnen voor aanpak, niet-farmacologische maatregelen en antihypertensieve behandeling, naast basisinformatie aangaande epidemiologie, risicofactoren, verwikkelingen van hypertensie en de resultaten van grootschalig interventieonderzoek op het gebied van morbiditeit en mortaliteit. In deze bijdrage worden vooral de aspecten die van praktisch belang zijn voor de arts behandeld.

2007 ESH-ESC guidelines for the management of arterial hypertension
About a decade ago the Belgian Hypertension Committee endorsed the guidelines for the management of hypertension as proposed by the World Health Organization (WHO) and the International Society of Hypertension (ISH) in 1999. These guidelines have been adapted by the European Societies of Hypertension and of Cardiology in 2003 and more recently in 2007.
The core of the document consists of the classification of hypertension according to blood pressure, the evaluation and global risk stratification of the individual patient, and the guidelines for management, non-pharmacological actions and antihypertensive drug treatment. The document also includes information on epidemiology, risk factors, complications of hypertension as well as the results from large intervention trials with regard to morbidity and mortality.
The present manuscript mainly covers those aspects which are of practical importance for the physician.

download article
3.229.118.253.