PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Toevallige bevinding van congenitale hernia diaphragmatica (CHD) bij een patiëntje met bronchiolitis
Author(s): VAN MOERKERCKE W, VERNIEST R, HELLINCKX J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 17   Date: 2007   
Pages: 804-808
DOI: 10.2143/TVG.63.17.2000148

Abstract :
Na beeldvorming ter evaluatie van een luchtweginfectie (i.c. bronchiolitis) bij een 6 maanden oude baby wordt de toevallige diagnose van een congenitale hernia diaphragmatica (CHD) gesteld (type Morgagni).
Aan de hand van deze ziektegeschiedenis worden enkele accenten gelegd op de embryologie en de anatomie van het diafragma, met de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de behandelingsmogelijkheden. De pathofysiologie van het CHD vormt hierbij de rode draad doorheen de bespreking. Pulmonaire hypertensie en longhypoplasie zijn essentiële factoren bij het bepalen van de prognose.
Een CHD komt voor bij ongeveer 1/2.500 levendgeborenen. Het posterolaterale type (type Bochdalek) treedt op in 90% van de gevallen, maar in deze bijdrage gaat de aandacht vooral naar het type van Morgagni. Het is belangrijk uitgebreid te screenen naar geassocieerde afwijkingen.
Er wordt even stilgestaan bij de ontwikkeling van minimaal invasieve technieken in de prenatale behandeling van een CHD van het bochdalektype. Dit betekent een uitdaging voor de toekomst.

A bilateral congenital hernia diaphragmatica of Morgagni
A thorax radiography in order to evaluate a pulmonary problem of a six-month-old child revealed a congenital hernia diaphragmatica (CHD) (Morgagni) and incited us to investigate the embyrology and anatomy of the diaphragm as the starting point of possible therapeutical strategies. The pathofysiology exerted a central role in this assay. Pulmonary hypertension and lung hypoplasia are essential elements for determining the prognosis.
A CHD is seen with a frequency of 1/2500 births. The posterolateral type (Bochdalek) is by far the most common (90% of the cases). In the hereby reported case we were confronted with a bilateral hernia of the anterolateral type (Morgagni).
Diagnosis of a CHD of the Bochdalek type occurs more frequently antenatally. The development of minimally invasive techniques also during intra-uterine life, remains a challenge for the future.

34.234.223.162.