PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Foutieve resultaten van veneuze bloedafname in het klinisch laboratorium
Author(s): BERTH M, BAFORT K, BOSMANS E, HENS K, SALEMBIER G, STALPAERT M, UYTTERHOEVEN M, VERSTRAETE L, VEREECKEN A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 17   Date: 2007   
Pages: 797-803
DOI: 10.2143/TVG.63.17.2000147

Abstract :
Ondanks de hoge kwaliteit die door klinische laboratoria wordt geleverd, weerspiegelen de bekomen resultaten niet altijd de klinische toestand van de patiënt. Vele preanalytische, analytische en postanalytische variabelen liggen aan de basis van deze “verkeerde” resultaten. De meeste fouten gebeuren vooraleer het monster in het laboratorium aankomt: een slechte bloedafnametechniek, een slecht monster of verkeerde patiëntenidentificatie, een niet-optimaal transport van het monster. Tijdens de analytische fase, waar relatief gezien weinig fouten optreden, kunnen interferenties tijdens de analyse voor belangrijke afwijkingen zorgen. Postanalytisch kunnen minder goede referentiewaarden aan de basis liggen van verkeerde interpretaties.
Preventie van fouten is belangrijk en kan onder andere door een juiste bloedafnamemethode en de daarbij behorende administratieve afhandeling.
Om de resultaten van een laboratoriumanalyse juist te kunnen interpreteren, moet rekening worden gehouden met een belangrijk aantal biologische en demografische variabelen.
Vele problemen kunnen pas ontdekt en opgelost worden indien er een goede communicatie is tussen alle betrokkenen. Bij twijfel over de juistheid van een resultaat dient steeds het laboratorium gecontacteerd te worden. De klinisch bioloog dient zijn expertise aan te bieden om zowel de juiste testkeuze te maken als de resultaten van de uitgevoerde tests juist te interpreteren.

Faulty clinical laboratory results
Despite the high quality performance of numerous clinical laboratories, laboratory errors still exert negative effects on patient outcome.
Many pre-analytical, analytical and post-analytical variables which are frequently beyond the control of the laboratory, can influence the final results. Most of the identifiable errors can be traced in the pre-analytical phase: incorrect patient identification, inadequate phlebotomy technique, improper sample handling. During the analytical phase, assay interference can have a considerable effect on the results, but may remain difficult to identify. Inaccuracy of reference values can constitute an important post-analytical problem causing an incorrect interpretation of the laboratory data obtained.
Prevention of errors is important and includes a correct blood drawing procedure and a proper transport of the sample. Biological variables can be controlled to a certain extent using adequate age- and sex-matched reference intervals. Still, many errors can only be detected if there exists an appropriate communication between the laboratory and the clinicians. Contacting the laboratory if an anomalous result is suspected, could prevent significant negative consequences for the patient. The clinical biologist should be a consultant procuring advice for the selection of the appropriate tests as well as for the interpretation of the obtained laboratory data.

34.236.245.255.