PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ketonenmeting bij adolescenten en volwassenen met diabetes mellitus: indicaties en technieken
Author(s): DE BLOCK C, NOBELS F, DE SCHEPPER J, BODSON A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 17   Date: 2007   
Pages: 790-796
DOI: 10.2143/TVG.63.17.2000146

Abstract :
Ketonen worden geproduceerd wanneer glucose als energiebron niet beschikbaar is, dus zowel bij vasten als in geval van insulinetekort bij diabetes mellitus. De ketonenproductie kan hoog oplopen bij diabetische ketoacidose, een potentieel levensbedreigende situatie.
Het meten in capillair bloed van b-OH-boterzuur, het belangrijkste en hoogst geconcentreerde ketonlichaam, weerspiegelt beter de ernst van ketose dan de ketonbepaling in urine. Een b-OH-boterzuurspiegel boven 3 mmol/l biedt de diagnose van ketoacidose en de opvolging ervan bepaalt mee het behandelingsplan in het ziekenhuis. Het bepalen van b-OH-boterzuur wordt ook aanbevolen bij het management van acute ziekte bij patiënten met een insulinepomp en bij diabetische kinderen.
Insulinebehandelingsrichtlijnen gebaseerd op de concentratie van bloedsuiker- en b-OH-boterzuur bij ziekte worden voorgesteld.

Diabetes mellitus and ketones
Ketones are produced when glucose is lacking as an energy source or in case of absolute insulin deficiency as in diabetic ketoacidosis, a potentially life-threatening condition.
Assessing b-OH-butyrate, the most important and copious ketone body in capillary blood, reflects better the degree of ketosis than the urinary ketones. A b-OH-butyrate level exceeding 3 mmol/L by reagent strip furthers the diagnosis and follow-up of the treatment of ketoacidosis in the hospital. The assessment of b-OH-butyrate is also advisable for the home management of insulin pump-treated patients and diabetic children.
Insulin treatment guidelines based on the level of blood glucose and b-OH-butyrate during “sick days” are proposed.

34.236.245.255.