PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Omkeerbare ACEI-foetopathie na intra-uteriene blootstelling aan lisinopril tijdens de zwangerschap
Author(s): VANHAESEBROUCK S, HANSSENS M, ALLEGAERT K, VANHOLE C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 17   Date: 2007   
Pages: 780-783
DOI: 10.2143/TVG.63.17.2000144

Abstract :
Angiotensineconverterend-enzymremmers (ACEI’s) moeten te allen prijze vermeden worden tijdens de zwangerschap aangezien zij aanleiding kunnen geven tot een ACEI-foetopathie, een combinatie van afwijkingen, bestaande uit oligohydramnie, intra-uteriene groeiachterstand, nierfalen, longhypoplasie, open ductus Botalli en botafwijkingen. Deze afwijkingen kunnen mogelijk zelfs lijden tot intra-uterien of postnataal overlijden.
We beschrijven een geval van uitgesproken ACEI-foetopathie na blootstelling aan lisinopril doorheen de hele zwangerschap. Specifiek voor deze casus is de normalisatie van de nierfunctie na furosemide-infusie met secundair ook normalisatie van de long- en musculoskeletale aantasting.
Met deze gunstige evolutie dient rekening gehouden te worden bij de prenatale raadpleging. Zwangerschapsonderbreking wegens ACEI-foetopathie is onzes inziens daarom op strikt medische gronden niet aangewezen.

Case report: Reversible ACEI-fetopathy in a neonate after intrauterine lisinopril exposure throughout pregnancy
Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI) should be discontinued during pregnancy, as they can induce an ACEI-fetopathy. Still, we report a case of full reversibility in a neonate with lisinopril exposure throughout the entire pregnancy. Our patient recovered entirely from an oligo-anuria regaining a normal renal function after continuous furosemide infusion with a subsequent reversible lung and musculoskeletal injury as well. The present observation should be kept into account when counselling prenatally parents on this problem.
A careful pre- and postnatal follow-up are mandatory. Considering the evolution of the reported case and similar literature data, we estimate an immediate interruption of pregnancy not to be indicated.

download article
3.235.45.196.