PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Preventie en behandeling van positionele plagiocefalie. De Leuvense consensus
Author(s): ORTIBUS E, NAULAERS G, CORNIÈRE A, VANCALENBERGH F, BUYSE G, LAGAE L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 17   Date: 2007   
Pages: 773-779
DOI: 10.2143/TVG.63.17.2000143

Abstract :
De introductie van de “back to sleep”-campagne door de American Academy of Pediatrics in 1992 heeft gezorgd voor een duidelijke toename van positionele plagiocefalie (asymmetrische afvlakking van het hoofdje) over de hele wereld. Met deze tekst stellen we richtlijnen voor bij de preventie en behandeling van dit probleem.
Wetenschappelijke evidentie voor de behandeling is op dit ogenblik schaars. Vandaar brengen we in dit artikel voorstellen voor goede praktijkvoering naar voren. De consensus omvat richtlijnen over 1) preventie van het probleem door vroegtijdige positionering en hantering (“handling”) van de baby, 2) evaluatie van (de oorzaak van) de afvlakking, en 3) behandeling. De indicatie voor een eventuele helmtherapie kan alleen gesteld worden door een gespecialiseerd team na grondig klinisch onderzoek om de onderliggende neurologische afwijkingen op te sporen en zo nodig te behandelen.

Prevention and treatment of positional plagiocephaly: a Leuven consensus statement
Since the introduction of the “back to sleep” campaign by the American Academy of Pediatrics in 1992, positional plagiocephaly has markedly increased throughout the world. In this article, we propose guidelines for the prevention and treatment of this problem. Actually an evidence based treatment is not available.
The guidelines proposed here are the K.U.Leuven (Catholic University Leuven – Belgium) rules for good practice to (1) prevent the problem by early positioning and handling of the baby, (2) evaluate the underlying cause as well as the degree of deformation and (3) treat the deformation. The indication for physiotherapy and possibly a helmet can only be proposed by a specialized team after a thorough clinical examination to exclude and treat possible underlying neurological causes.

34.234.223.162.