PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Algemene principes van de medische hulpverlening bij een noodtoestand of ramp. Implicaties van het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen
Author(s): CALLE P, SABBE M, HAENEN W, MACHIELS K, MOREELS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 16   Date: 2007   
Pages: 751-761
DOI: 10.2143/TVG.63.16.2000140

Abstract :
Het goed functioneren van de medische discipline binnen de algemene nood- en interventieplanning is de beste waarborg om morbiditeit en mortaliteit bij slachtoffers van een rampgebeuren te beperken. Dit vergt het opstellen van een medisch interventieplan (MIP). In een MIP moeten de algemene principes van medische hulpverlening bij een rampsituatie naar de praktijk vertaald worden.
De belangrijkste elementen van een MIP zijn: alarmering, mobilisatie van middelen en personeel, coördinatie van de medische hulpdiensten, samenwerking met andere disciplines (voornamelijk brandweer en politie), evacuatie, triage, behandeling en stabilisatie van slachtoffers op het rampterrein en overbrenging naar de omliggende ziekenhuizen.
In deze bijdrage wordt gepoogd om de wettelijke bepalingen zoals beschreven in een Koninlijk Besluit van 16 februari 2006 samen te vatten en om de praktische invulling van de hogervermelde elementen van een MIP te beschrijven.

Principles of disaster medicine
The best way to reduce morbidity and mortality in mass casualty incidents is a well designed plan for all medical caregivers and integrated in a general contingency plan. The most important issues to be addressed in these medical contingency plans are the alert, the mobilization of caregivers and resources, the co-ordination of the medical personnel in the disaster area, the collaboration with fire fighters, police forces and other forces, the evacuation, the triage, the treatment and stabilisation of the victims and the transfer to the surrounding hospitals.
In this manuscript we summarize the legal aspects concerning the Belgian contingency plans as regulated by a law published on February 16th, 2006. We also describe how the most important principles of disaster medicine are put into practice.

download article
3.209.80.87.