PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Patiëntveiligheid in het ziekenhuis. I. Context en begrippen
Author(s): HELLINGS J, VLEUGELS A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 16   Date: 2007   
Pages: 743-750
DOI: 10.2143/TVG.63.16.2000139

Abstract :
Patiëntveiligheid in ziekenhuizen streeft naar het voorkomen van vermijdbare incidenten met schade voor de patiënt. Ondanks de grote evidentie van veilige zorg is de realisatie ervan een complexe aangelegenheid en derhalve een grote uitdaging. Deze bijdrage poogt daarbij een conceptuele introductie te geven.
Door de specifieke wijze waarop de zorg gegeven wordt in de ziekenhuizen, maar ook door de kenmerken van de patiënt en zijn zorgvraag alsook de veelheid van betrokken zorgprofessionals, zullen verschillende soorten “errors” (een vertaling naar “fouten” is vanwege de schuldinducerende betekenis niet aangewezen) ontstaan. Deze errors kunnen aanleiding geven tot vermijdbare incidenten met schade voor de patiënt. Indicatieve cijfers uit het buitenland illustreren de problematiek, maar voorzichtig interpreteren is aangewezen t.g.v. een belangrijk gebrek aan methodologische consistentie.
Missen is en blijft menselijk en daarom dient een samenhangend veiligheidssysteem, als onderdeel van een kwaliteitssysteem, ontwikkeld te worden in overleg met alle betrokkenen van het ziekenhuis. Concrete acties kunnen dan gekaderd worden. De betrokkenheid van de patiënt en de huisarts zal hierbij een structurele plaats moeten krijgen. De kans op veilige zorg zal daarmee toenemen, maar effectieve vooruitgang verwezenlijken is niet eenvoudig. Ondersteuning vanuit de professionele organisaties, vanuit de overheid en vanuit de opleidingsinstellingen is hierbij onmisbaar.

Patient safety in hospitals: context and concepts
Despite the occurrence of an existing debate about the amount of preventable harm in hospitals, the consensus remains that hospital care is not as safe as it should be. The World Health Organisation and the European Union formulated recommendations for safer care.
In this manuscript concerning patient safety in hospitals the relevant concepts are delineated. Patient safety demands a consistent terminology. It is also mandatory to understand the various mechanisms of errors which can and unavoidably will occur in hospitals. Error and patient harm are not always related. Reducing preventable harm for patients should constitute the first priority. Despite the widely propagated message from research instances and reports that failures of the various systems cause most injuries, almost all individuals still believe that bad health care professionals are the major cause of wrong care. The “perfectibility model” is widespread among healthcare professionals, not only in the organisation of their education and training, but also in the general perception of society. As to err is human, hospitals should develop safety management systems, physicians playing an important role in this process. This remains a huge and complex challenge for all hospital actors. More and more patients are becoming well informed partners in their own healthcare. Together with the primary care physicians patients can and will play a crucial role in the safety aspects of their own care.

download article
3.235.75.174.