PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Diagnostiek, verwikkelingen en therapie van gestoorde slaap, met nadruk op obstructieve slaapapneu
Author(s): BUYSE B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 14-15   Date: 2007   
Pages: 711-714
DOI: 10.2143/TVG.63.14-15.2000133

Abstract :
In dit artikel wordt dieper ingegaan op de problematiek van de obstructieve slaapapneu (OSA). De beduidende toename in obesitasprevalentie draagt ertoe bij dat ook de prevalentie van obstructieve slaapapneu stijgt: men schat dat heden 6-12% van de bevolking obstructieve slaapapneu heeft. Hypersomnolentie en daardoor (bijna-)accidenten zijn gekende verwikkelingen.
Sinds kort zijn er echter “evidence-based” bewijzen dat OSA bijdraagt tot de ontwikkeling van arteriële hypertensie, insulineresistentie (diabetes), linkerventrikelfalen, endotheeldisfunctie en atherosclerose. De onderliggende mechanismen zijn enerzijds de aan OSA gerelateerde verhoogde sympathische tonus en anderzijds de repetitieve deoxygenatie en reoxygenatie, waardoor vorming optreedt van toxische vrije zuurstofradicalen en genentranscriptie die in de bloedvaten een inflammatoire reactie induceren.
Behandeling met continue positieve druk (CPAP-masker ’s nachts) oefent een bewezen positieve impact uit op de hypersomnolentie, maar eveneens op de arteriële hypertensie, de insulineresistentie en de linkerventrikelfunctie. CPAP vermindert bovendien het aantal recidieven van hartinfarcten en cerebrovasculaire accidenten.

Diagnostics, complications and therapy of disturbed sleep with special emphasis on obstructive sleep apnoea
This article deals with obstructive sleep apnoea. Due to the dramatic increase in the prevalence of obesity, the prevalence of obstructive sleep apnoea is increasing: actually it may be estimated that 6-12% of the population suffers from obstructive sleep apnoea.
Hypersomnolence and (near) accidents are well known complications of the disease. Still and more recently, evidence-based proof exists linking obstructive sleep apnoea to arterial hypertension, insulin resistance (diabetes), left ventricular failure, endothelial dysfunction and atherosclerosis. The underlying pathophysiological mechanisms include: 1) an increased sympathetic tonus secondary to the obstructive events as well as a 2) repetitive deoxygenation and reoxygenation resulting in production of toxic-free oxygen radicals and transcription of genes including vascular inflammatory reaction. Treatment with continuous positive airway pressure (CPAP with mask during the night) not only provokes a fading of the hypersomnolence, but also a coincident and positive effect on arterial hypertension, insulin resistance, left ventricle function. Moreover CPAP-use decreases the amount of relapses of myocardial infarction and of cerebral vascular accidents.

download article
18.205.60.226.