PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Pelvische infecties bij de vrouw: een overzicht
Author(s): VERGUTS J, PEETERMANS W, TIMMERMAN D, POPPE W, DONDERS G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 14-15   Date: 2007   
Pages: 694-702
DOI: 10.2143/TVG.63.14-15.2000131

Abstract :
Pelvische infecties bij de vrouw zijn een belangrijke oorzaak van infertiliteit en chronische pijn. Bijgevolg zijn vroegtijdige opsporing en behandeling essentieel. Vermits de pelvische infectie soms asymptomatisch verloopt, is blijvende waakzaamheid geboden.
In augustus 2006 kwamen de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) met een update van hun richtlijnen. Dit manuscript wil een up-to-date overzicht brengen over de epidemiologie, pathogenese, diagnostiek en behandeling van pelvische infecties bij de vrouw.

Pelvic infections in women: an update
Pelvic infections in women are an important cause of infertility and chronic pelvic pain. Thus early detection and treatment are mandatory. As some pelvic infections follow an asymptomatic course, a continuous vigilance is compulsory. In august 2006 the Centers for Disease control and Prevention (CDC) published an update of their guidelines.
This manuscript intends to procure an up-to-date overview of the epidemiology, pathogenesis, diagnostics and treatment of pelvic infections in women.

download article
34.204.191.31.