PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Uveïtis in de nefrologische praktijk: twee casussen
Author(s): VERBRUGGEN P, DEJAGERE T, VANWALLEGHEM J, MANGELSCHOTS E, DE MOOR B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 14-15   Date: 2007   
Pages: 680-685
DOI: 10.2143/TVG.63.14-15.2000128

Abstract :
Het tubulo-interstitiële nefritis en uveïtis(TINU)-syndroom is een zeldzame entiteit die voornamelijk door de nefrologen en oftalmologen is gekend. Het heeft overeenkomstige kenmerken met de reumatische ziekten, voornamelijk met de ziekte van Sjögren en systemische lupus erythematodes (SLE). Desondanks is dit syndroom bij vele reumatologen onbekend.
Ook sarcoïdose kan een soortgelijk beeld geven, maar per definitie wordt gesteld dat de oorzaak van TINU idiopathisch moet zijn om als TINU-syndroom te worden gecatalogeerd.
Het TINU-syndroom komt voornamelijk voor bij jonge meisjes, en is, indien tijdig herkend en behandeld, perfect geneesbaar, zonder sequelen. Daarom is het nuttig om routinematig een bloed- en urineonderzoek uit te voeren bij patiënten met uveïtis.
In dit artikel wordt aan de hand van twee ziektegeschiedenissen de differentiaaldiagnose tussen het TINU-syndroom en sarcoïdose verduidelijkt.

Association between acute interstitial nephritis (AIN) and uveitis
Tubulointerstitial nephritis and uveitis (TINU) syndrome is a rare entity mainly known to nephrologists and ophthalmologists. Its pathogenesis still remains unknown. It has features alike the rheumatic diseases, especially Sjögren’s syndrome and systemic lupus erythematosus (SLE). Still, many rheumatologists are unfamiliar with this entity.
Sarcoidosis can also present a similar picture. But to be catalogued as a TINU syndrome in the strict sense, the cause of the tubulointerstitial nephritis and uveitis has to be idiopathic.
This syndrome is mostly seen in adolescent females and is often curable, if recognized and treated in time. Therefore it is indicated to check routinely for renal abnormalities in patients presenting with uveitis.
In this article we present a case of the TINU syndrome and illustrate the differential diagnosis with sarcoidosis.

download article
3.235.75.174.