PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Anti-TNF-therapie bij patiënten met chronische artritis
Author(s): VAN PRAET J, WINNOCK DE GRAVE P, DE KEYSER F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 14-15   Date: 2007   
Pages: 664-668
DOI: 10.2143/TVG.63.14-15.2000124

Abstract :
Tumornecrosisfactor(TNF)-remmers zijn een klasse van geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van verschillende vormen van chronische artritis. In België zijn op dit moment drie geneesmiddelen geregistreerd. Infliximab en adalimumab zijn monoklonale antilichamen die zowel vrij circulerend als membraangebonden tumornecrosisfactor kunnen binden. Etanercept is een solubele receptormolecule die enkel de circulerende TNF vasthoudt. De werkzaamheid in de verschillende reumatologische indicaties van deze drie medicijnen is gelijkaardig.
TNF is een cytokine met een belangrijke fysiologische rol, vooral inzake afweer en tumordoding. In dergelijke fysiologische acties werkt het cytokine echter niet alleen, maar is er sprake van redundantie, waardoor de therapeutische uitschakeling van het cytokine meestal geen pathologie veroorzaakt.
Bijzondere aandacht moet echter wel worden geschonken aan een verminderde afweer tegen intracellulaire pathogenen, in het bijzonder tuberculose. Screening vóór de start van de behandeling en verhoogde waakzaamheid voor de infectie bij patiënten onder TNF-therapie zijn dan ook noodzakelijk.
Registratie van reumapatiënten onder anti-TNF-therapie, zoals vereist door de Belgische wet, levert de mogelijkheid tot continue feedback omtrent doeltreffendheid en veiligheid.

Anti-TNF therapy in patients with chronic arthritis
Agents blocking the action of tumour necrosis factor (TNF) constitute a new class of drugs, which can be administered to treat different forms of chronic auto-immune arthritis.
Currently, 3 anti-TNF compounds are registered in Belgium. Infliximab and adalimumab are monoclonal antibodies which are able to bind both soluble and membrane-bound TNF. Etanercept is a soluble receptor molecule which neutralizes free TNF. The efficacy and safety of the 3 compounds appear to be comparable during the treatment of arthritis.
The most important adverse event of anti-TNF therapy is a decreased immunity against intracellular pathogens, especially tuberculosis. Thus, screening before the initiation of the therapy and an increased vigilance for the disease in treated patient remain crucial. The continuous registry of arthritis patients under anti-TNF therapy, which is required by Belgian law, will enhance drug surveillance.

download article
34.204.171.108.