PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Opvang van asielzoekers in België: medische aspecten
Author(s): HAMBACH R, FRANÇOIS G, SARIACHVILI M, VAN DAMME P, VAN HAL G, VAN SPRUNDEL M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 9   Date: 2007   
Pages: 424-430
DOI: 10.2143/TVG.63.09.2000081

Abstract :
De populatie van asielzoekers en vluchtelingen in België is sterk onderhevig aan schommelingen, zowel wat het aantal als het land van herkomst betreft. Het land van herkomst bepaalt in belangrijke mate de prevalentie van infectieziekten. We hebben hier gepoogd een beter zicht te krijgen op recente immigratiestromen, de asielprocedure en de gezondheidsproblemen van asielzoekers bij hun aankomst in België.
De jongste jaren is er in ons land een belangrijke immigratiestroom tot stand gekomen vanuit Europa (vooral uit de Russische Federatie, de Balkan en de Kaukasus), Afrika (vooral uit de Democratische Republiek Congo) en Azië.
De voornaamste gezondheidsproblemen van asielzoekers en vluchtelingen betreffen tuberculose, seksueel overdraagbare infecties (zoals hiv/aids), virale hepatitis en darmparasieten. Ook psychosociale problemen komen vaak voor. Asielzoekers worden bij hun aankomst uitsluitend op tuberculose gescreend. Een meer diepgaand medisch onderzoek of bloedtests worden uitgevoerd als daarvoor aanwijzingen zijn.
In België zijn er, met uitzondering van de systematische screening op tuberculose, geen duidelijke richtlijnen met betrekking tot de inhoud van dit medisch onderzoek.

Reception of asylum seekers in Belgium: medical aspects
Both the number and the origin of asylum seekers and refugees in Belgium are subject to significant fluctuations. The country of origin strongly determines the prevalence of infectious diseases in this population. Our aim was to analyze the immigration flows, the asylum procedure, and the health problems of asylum seekers on their arrival in Belgium.
In recent years an important immigration occurred in Belgium, originating from Europe (mainly the Rus- sian Federation, the Balkans, and the Caucasus), Africa (mainly the Democratic Republic Congo), and Asia.
The major health problems of asylum seekers and refugees concern tuberculosis, viral hepatitis, sexually transmitted infections (such as HIV/AIDS), and intestinal parasitic infections. Also psychosocial problems frequently occur. On arrival all asylum seekers in Belgium are screened exclusively for tuberculosis. When enough indications exist, they undergo also a more thorough medical examination or blood tests.
Currently no Belgian guidelines concerning the medical examination of asylum seekers as well as its specific content do exist, a systematic screening for tuberculosis excepted.

download article
34.232.62.209.