PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Nieuwe inzichten in de schildklierhormoonsubstitutie
Author(s): BEX M, VANDER POORTEN V, VAN DEN BRUEL A, DECALLONNE B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 9   Date: 2007   
Pages: 412-417
DOI: 10.2143/TVG.63.09.2000079

Abstract :
De bepaling van het schildklierstimulerend hormoon (“thyroid-stimulating hormone”, TSH) met een hedendaagse gevoelige assay is de beste test voor de diagnose van primaire schildklierdisfunctie en voor de opvolging van de substitutie met levothyroxine bij spontane of iatrogene hypothyreoïdie.
In een eerste deel wordt dieper ingegaan op enkele beperkingen van deze methode, de referentiewaarden voor diagnose en de huidige streefwaarden tijdens therapie.
Vervolgens worden enkele richtlijnen aangereikt voor de schatting en de instelling van de substitutiedosis, gebaseerd op de initiële TSH-stijging of – postoperatief – op basis van het lichaamsgewicht. Ten slotte wordt het effect van zwangerschap op de schildklierfysiologie en de interpretatie van de schildkliertests uitvoerig beschreven en een beleid voorgesteld om tijdig in te spelen op de hogere substitutiebehoefte tijdens deze belangrijke levensfase.

Thyroid hormone replacement therapy: new developments
Measurement of serum thyroid-stimulating hormone (TSH) with one of the currently available sensitive assays is the most appropriate test, as well for assessing thyroid status as for the follow-up of thyroid hormone replacement therapy in spontaneous or iatrogenic hypothyroidism.
The first part of the paper emphasizes some limitations of this method, and discusses the current population reference range as well as the TSH target range during levothyroxine (T4) therapy.
Some guidelines are provided for the estimation and initiation of the optimal daily T4 dose, based on the initial serum TSH value or – after thyroid surgery – on body weight.
Finally the effect of pregnancy on thyroid physiology and thyroid function tests is detailed and instructions are given to maintain a true euthyroid state despite the increases in levothyroxine needs during this important life phase.

download article
18.232.55.175.