PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Schildkliercarcinogenese
Author(s): DECALLONNE B, BEX M, VAN DEN BRUEL A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 9   Date: 2007   
Pages: 391-397
DOI: 10.2143/TVG.63.09.2000075

Abstract :
In deze tekst wordt een overzicht gegeven van de huidige inzichten in het ontstaan van een schildkliercarcinoom uitgaande van de thyreocyt of folliculaire cel. In het eerste deel wordt de huidige klinische realiteit rond schildkliercarcinoom toegelicht, met focus op de diagnostische en therapeutische tekortkomingen.
Vervolgens wordt dieper ingegaan op de oncogenetica van het papillaire, folliculaire en anaplastische schildkliercarcinoom. Hieruit blijkt dat vooral het inzicht in de oncogenese van het papillaire carcinoom het afgelopen decennium in een stroomversnelling is terechtgekomen, en dat de histopathologische groep van de papillaire carcinomen ook moleculair een vrij homogene groep lijkt. De groep van de folliculaire carcinomen daarentegen is wellicht heterogeen met nog beperkte moleculaire inzichten.
Nadien wordt ingegaan op andere factoren die een rol spelen in de schildkliercarcinogenese, zoals jodiumdeficiƫntie, radiatie, auto-immuun schildklierlijden en de rol van geslachtshormonen.
Ten slotte worden deze nieuwe inzichten in de schildkliercarcinogenese vertaald in klinische perspectieven, met in de toekomst een te verwachten uitbreiding van het arsenaal aan diagnostische, prognostische en therapeutische mogelijkheden.

Thyroid carcinogenesis
In this paper, the current insights in the development of thyroid cancer originating from the follicular cell or thyrocyte are reviewed. In the first part, the clinical reality related to thyroid cancer is situated, followed by an overview regarding the current knowledge of the oncogenetics of papillary, follicular and anaplastic thyroid cancer. Whereas much progress has been made in unravelling the molecular pathology of papillary cancer, the oncogenesis of follicular thyroid cancer remains more enigmatic.
Moreover, whereas the histopathologic variety of papillary thyroid cancer seems rather homogeneous at the molecular level, the histopathologic variety of follicular thyroid cancer is probably heterogeneous, containing a spectrum of cancers with probably independent signal transduction pathways.
Furthermore, other factors playing a role in thyroid carcinogenesis are discussed: iodine deficiency, radiation, autoimmune thyroid disease and the role of sex hormones.
Finally, the latest insights in thyroid carcinogenesis are translated into clinical perspectives, with promising new possibilities for the diagnosis, prognosis and treatment of thyroid cancer.

download article
34.232.62.209.