PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Opsporing en klinisch belang van minimale residuele ziekte bij neuroblastoompatiënten
Author(s): SWERTS K, BENOIT Y, LAUREYS G, PHILIPPÉ J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 18   Date: 2006   
Pages: 1312-1320
DOI: 10.2143/TVG.62.18.5002554

Abstract :
Betrouwbare opsporing van tumorcellen in het beenmerg van neuroblastoompatiënten is onmisbaar in het kader van een correcte stagering en risico-evaluatie op het moment van diagnose. Tijdens de behandeling kan aan de hand van de minimale ziekterest of “minimal residual disease” (MRD) de therapeutische respons bepaald worden. Daarnaast is ook het screenen van autologe stamcelcollecties van belang omdat de reïnfusie van tumorcellen tot herval kan leiden.
Tot nu toe worden gemetastaseerde neuro-blastoomcellen voornamelijk aan de hand van conventionele cytomorfologie opgespoord. Door een gebrek aan specificiteit en gevoeligheid is deze techniek enkel informatief bij diagnose of herval wanneer het beenmerg massaal ingenomen is. Voor het opsporen van MRD zijn bijgevolg meer geavanceerde opsporingstechnieken vereist. Op dit moment ontbreekt een consensus omtrent de meest geschikte techniek(en) voor de studie van MRD bij het neuroblastoom. In de literatuur worden uiteenlopende, vaak niet-gestandaardiseerde methoden met een verschillende specificiteit en gevoeligheid beschreven. Deze worden in dit artikel uitvoerig besproken. Daarnaast wordt ingegaan op de klinische relevantie van MRD.
Verschillende onderzoekers toonden aan dat residuele ziekte geassocieerd is met een verhoogde kans op herval. Deze preliminaire gegevens moeten nog bevestigd worden aan de hand van internationale, gestandaardiseerde studies.

Detection and clinical importance of minimal residual disease in neuroblastoma patients
A reliable detection of neuroblastoma cells in bone marrow is crucial for correct clinical staging, risk assessment at diagnosis and monitoring therapeutic response during treatment. Moreover, screening of autologous stem cell preparations is crucial since the re-infusion of contaminated stem cell products could lead to systemic recurrence.
According to the International Neuroblastoma Staging System (INSS), conventional cytology of bone marrow smears is still the only accepted technique for the detection of disseminated neuroblastoma cells. However, cytomorphological screening of bone marrow aspirates and biopsies is only informative at diagnosis or relapse when overt metastases are present. This technique cannot be used to detect occult neuroblastoma cells in clinical samples collected during therapy or follow up because of its limited sensitivity and specificity.
Consequently, more sensitive and specific methods for the detection of rare neuroblastoma cells and the evaluation of their clinical significance are indispensable. During the last decades, several assays based on immunocytology, flow cytometry and reverse transcription polymerase chain reaction were evaluated. However, the reliability of tumor cell detection and quantification by these methods remains controversial.
The present review summarizes the current knowledge concerning minimal residual disease detection in neuroblastoma patients. In addition, data on the clinical importance of disseminated disease are summarized. Several research groups found a relationship between the sensitive detection of disseminated neuroblastoma cells in peripheral blood, bone marrow or peripheral stem cell harvests, on the one hand, and an unfavorable outcome, on the other. However, international, quality controlled, prospective clinical studies are needed to confirm these preliminary results.

download article
35.175.180.108.