PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Overgewicht, obesitas en kanker
Author(s): VERRIJKEN A, DEMUYNCK S, MERTENS I, VAN GAAL L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 18   Date: 2006   
Pages: 1304-1311
DOI: 10.2143/TVG.62.18.5002553

Abstract :
Gewichtsproblemen (overgewicht en obesitas) worden vaak in verband gebracht met verschillende lichamelijke aandoeningen, waaronder diabetes type 2 , hypertensie en cardiovasculaire aandoeningen. Meer en meer argumenten wijzen er ook op dat overgewicht en obesitas gepaard gaan met een significante toename van het risico op overlijden door kanker. De voornaamste kankers die verband houden met gewichtstoename situeren zich ter hoogte van de borst en het endometrium (beide vnl. bij postmenopauzale vrouwen), het colon, de slokdarm, de maag, de nier en de prostaat. De relatie tussen overgewicht en kanker kan deels verklaard worden door veranderingen in het metabolisme van een aantal endogene hormonen (o.a. geslachtshormonen, insuline, insulin-like growth factor 1 en de insulin-like growth factor-binding proteins 1 en 2). Deze veranderingen kunnen de balans tussen celproliferatie, differentiatie en apoptose verstoren. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde voedingsstoffen in verband kunnen worden gebracht met het ontstaan van bepaalde kankers (bv. vet- en alcoholgebruik); andere zouden daarentegen preventief werken (omega-3-vetzuren, voedingsvezels, …). Studies suggereren dat het risico op kanker afneemt met het beoefenen van fysieke activiteit en dit voornamelijk voor borst- en colonkanker. Vermijden van gewichtstoename via een gezonde voeding in combinatie met fysieke activiteit verdient dan ook belangrijke aanbeveling in de preventie van kanker.

Overweight, obesity and cancer
Weight problems are associated with several comorbidities, including lipid disturbances, type 2 diabetes, hypertension and cardiovascular disease. Also more and more evidence exists that excess body weight is associated with an increased risk of cancer at several target organs including the breast and endometrium (in postmenopausal women), the colon, oesophagus, kidney and prostate.
This increased cancer risk may partially be explained by alterations in the metabolism of endogenous hormones (including sex steroids, insulin, insulin-like growth factor, and insulin-like growth factor-binding proteins 1 and 2), which can lead to distortion of the normal balance between cell proliferation, differentiation, and apoptosis. Research findings indicate that certain components of the diet may be linked with certain cancers (e.g. fat and alcohol intake), while others could exert a preventive effect (omega-3 fatty acids, dietary fiber, …).
Studies suggest that the risk of cancer decreases with increasing physical activity, especially for cancer of the breast and the colon. For the prevention of cancer it seems important to avoid weight gain through a balanced diet in combination with physical activity.

download article
3.231.25.104.