PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Acuut idiopathisch scrotaal oedeem bij kinderen
Author(s): DHONT E, VAN GYSEL D, TUYTTEN T, FONTEYNE E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 18   Date: 2006   
Pages: 1300-1303
DOI: 10.2143/TVG.62.18.5002552

Abstract :
Acuut idiopathisch scrotaal oedeem is een acute, pijnloze zwelling van het scrotum, vaak vergezeld van een scrotaal erytheem en dikwijls uitbreidend naar de lies en het perineum.
Acuut idiopathisch scrotaal oedeem wordt vooral gezien bij prepuberale jongens. Een duidelijke oorzaak kon nog niet aangetoond worden. De patiëntjes zijn in goede algemene toestand en hebben een negatieve bloed- en urineanalyse. Dopplerechografie van het scrotum toont een kenmerkend oedeem van de scrotale wand en een normale bloedtoevoer naar de testes.
Acuut idiopathisch scrotaal oedeem behoort tot de differentiaaldiagnose van acuut scrotum, waarbij vooral een torsio testis moet uitgesloten worden.
Het is niet nodig acuut idiopathisch scrotaal oedeem ingrijpend te behandelen aangezien de klachten binnen 24 tot 72 uur spontaan verdwijnen. Recidieven zijn eerder zeldzaam.

Acute idiopathic scrotal edema in children
Acute idiopathic scrotal edema is an acute, painless scrotal swelling, often accompanied by scrotal erythema. Acute idiopathic scrotal edema is commonly observed in prepuberal boys. Its etiology is still unknown.
The patients are in good health and blood and urine analysis is negative. Scrotal ultrasonography reveals typical thickening of the scrotal skin and normal bloodflow to the testes.
Before the diagnosis of acute “idiopathic” scrotal edema may be made, other urological and surgical causes of an acute scrotal swelling have to be excluded first.
Acute idiopathic scrotal edema does not require treatment since clinical features resolve spontaneously in 12-72 hours. Recurrences are rare.

download article
34.204.173.45.