PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hoe veilig is immunosuppressie bij chronische inflammatoire darmaandoeningen?
Author(s): VAN ASSCHE G, VERMEIRE S, RUTGEERTS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 19   Date: 2005   
Pages: 1376-1381
DOI: 10.2143/TVG.61.19.5002289

Abstract :
Immunosuppressieve en biologische behandelingen voor inflammatoire darmaandoeningen (IBD) houden waarschijnlijk een beperkt maar reëel risico in van bijwerkingen, waarvan sommige als ernstig moeten worden beschouwd. Zij hebben echter het beleid van deze aandoeningen ingrijpend veranderd en de levenskwaliteit van vele patiënten aanzienlijk verbeterd. Ook zijn zij in staat gebleken om het gebruik van toxische medicaties, bv. corticosteroïden, terug te dringen.
Vanwege de gemiddeld jonge leeftijd van de IBD-patiënt is het ook onmogelijk om gegevens bij verwante aandoeningen, zoals reumatoïde artritis, met een gemiddeld 20 jaar oudere populatie, te extrapoleren.
Ook gegevens vanuit de literatuur omtrent transplantatie waar dikwijls zware inductieschema’s worden aangewend, zijn niet steeds bruikbaar.
Ten slotte is het belangrijk te beseffen dat immunosuppressiva en biologische behandelingen meestal in combinatie worden gebruikt, wat het distilleren van de individuele toxiciteit sterk bemoeilijkt.
Langdurige, populatiegebaseerde cohortstudies zullen nodig zijn om het reële risico in te schatten.

Immunosuppressives and biologicals for inflammatory bowel diseases: how safe are they?
Immunosuppressives and biologicals used in inflammatory bowel diseases (IBD) carry a small but significant risk of potentially severe side effects. On the other hand, these drugs have revolutionized our treatment options and the quality of life for the patients. Moreover, they have enabled us to limit the use of toxic drugs such as corticosteroids. The relatively young age of the average IBD patient precludes extrapolation of safety data from related diseases such as rheumatoid arthritis.
Also, the data from solid organ transplantation are not applicable since triple immunosuppressive induction schemes are used to prevent organ rejection. Finally, it is important to realize that immunosuppressives and biologicals are usually used in combination with other drugs, which hinders identification of selective toxicity. Long term population based cohort trials will be needed to correctly assess the real safety risk of immunosuppressives when used for IBD.

download article
34.232.62.209.