PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Gebruik van botulinetoxine in de gastro-enterologie
Author(s): DELEN S, TACK J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 19   Date: 2005   
Pages: 1366-1371
DOI: 10.2143/TVG.61.19.5002287

Abstract :
Het gebruik van botulinetoxine is de laatste jaren duidelijk toegenomen in tal van deelgebieden van de geneeskunde. Toepassingen in de gastro-enterologie zijn gericht op aandoeningen met een pathologisch toegenomen excitatoire invloed ter hoogte van sfincters en gladde spieren, die leidt tot hypertoniciteit. Dit wordt tegengegaan met botulinetoxine dat een langdurige belemmering van de vrijzetting van acetylcholine bewerkstelligt.
Voor de behandeling van achalasie en chronische anale fissuur is het klinisch nut reeds duidelijk bewezen. Voor deze indicaties wordt de botulinetoxineinjectie beschouwd als tweede- of derdelijnsbehandeling wanneer meer klassieke benaderingen faalden of onmogelijk waren. Voor tal van andere indicaties (o.a. gastroparese, disfunctie van de sfincter van Oddi) zijn er aanwijzingen voor een gunstig effect uit ongecontroleerde patiëntenreeksen, maar verdere studies zijn noodzakelijk.
Naast zijn therapeutische rol kan botulinetoxine ook een diagnostische rol spelen. Door het opheffen van het spierspasme kan nagegaan worden of dit spierspasme een pathofysiologische rol vermeldt in de symptomatologie van de patiënt.

Use of botulinum toxin in gastrointestinal disease
The use of botulinum toxin as a therapeutic agent has recently been extended to several indications in gastroenterology. A significant clinical benefit has been shown for application of botox injection in the treatment of achalasia and chronic anal fissure. Botox injection is now a well-accepted second- or third-line therapy for these indications, to be used when first-line therapy failed or was not possible.
For other potential applications in the gastrointestinal tract (a.o. sphincter of Oddi dysfunction, gastroparesis), a clinical benefit is likely but additional high-quality and preferably randomized placebo-controlled studies are needed.
Besides a therapeutic role in spastic gastrointestinal disorders, the use of botulinum toxin may also contribute to establish whether or not a spastic disorder – like suspected sphincter of Oddi dysfunction – contributes to symptom generation; still, also this aspect requires further study.

download article
3.235.75.174.